Ska en gåva avräknas som förskott på arv?

Om min far ger som gåva större delen av sin förmögenhet till annan familjemedlem och om han sedan avlider och resterande arv skall delas. Räknas då gåvan som förtida arv och återgår till arvsmassan? Finns det någon tidsgräns där förtida arv är förbrukat och gåvan inte räknas med i arvsmassan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB), och reglerna om förskott på arv finns mer specifikt i 6 kap..

Det framgår inte av frågan vilket sätt din far och den som mottog gåvan är släkt på. Presumtionsreglerna vid arv är nämligen olika beroende på om den som mottog gåvan är din fars bröstarvinge eller ej. Det framgår inte heller om din far hade skrivit något testamente, nedanstående svar utgår från att det inte finns något testamente.

Den som tog emot gåvan är bröstarvinge

Av 2 kap. 1 § ÄB framgår att den som är släkt med din far i rakt nedstigande led är hans bröstarvinge, det vill säga hans barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Utgångspunkten är att gåva till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv enligt 6 kap. 1 § ÄB. Det gäller dock inte om din far har gett uttryck för att gåvan inte ska avräknas, exempelvis genom en anteckning i gåvohandlingen eller i ett testamente.

Den som tog emot gåvan är inte bröstarvinge

Om den som mottog gåvan inte är bröstarvinge enligt ovanstående gäller motsatsen. Det vill säga en gåva som ges till en arvinge som inte är bröstarvinge ska inte avräknas som förskott på arv, om det inte framgick att den skulle avräknas vid gåvotillfället eller annars framgår av testamente.

Tidsfrist

Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för hur länge något kan anses vara ett förskott på arv. Domstolen har dock beaktat tidsaspekten vid avgörandet om gåvogivaren haft för avsikt att gåvan ska avräknas som förskott på arv. I ett fall från hovrätten uttalades att det faktum att gåvorna givits 25 år innan gåvogivarens död talade mot att gåvogivaren haft för avsikt att gåvorna skulle avräknas som förskott på arv.

Alltså

Bröstarvinge = Gåvor ska som huvudregel ses som förskott på arv

Annan arvinge = Gåvor ska som huvudregel inte ses som förskott på arv

Och huvudregeln kan frångås om gåvogivaren ger uttryck för att gåvan ska respektive inte ska avräknas genom någon form av viljeförklaring.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara NordekvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”