​Ska en fastighet beräknas enligt taxeringsvärde eller marknadsvärde vid ett arvskifte?

Hej. Min far gick bort nyligen, min syster och jag som är särkullebarn och vår far var omgift. Bodelningen är klar med det ekonomiska förutom fastigheten. I bodelningen togs enbart fastighetens taxeringsvärde upp. Skall inte fastighetens försäljningsvärde gälla istället för taxeringsvärdet och kan vi kräva att fastigheten säljs så vi får ut rätt värde.

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Fastighetens värde
Som huvudregel ska fastighetens marknadsvärde användas vid ett arvskifte. Marknadsvärdet är det sannolika försäljningspriset av fastigheten på den allmänna marknaden. Dock ska vissa avdrag göras i uträkningen av detta.

Fastighetens värde är det som finns kvar efter avdrag för förbättringsutgifter, försäljningskostnader, samt för skatten som kommer behöva betalas vid en försäljning. Bolån och eventuellt uppskovsskatt ska även de räknas av.

Den vinst som ska beskattas är skillnaden på vad fastigheten kostade när den köptes och vad den ger vid en försäljning. Vid beräkningen av detta ska även avdrag för försäljningskostnader göras, se Inkomstskattelagen 44 kap 13-14 §. När fastigheten erhålls genom arv ska man räkna på ägarens anskaffningsutgift.

Av den summa som blir vinst så ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning, se Inkomstskattelagen 45 kap 33 §. Som privatperson ska man skatta 30% på kapitalvinster, se Inkomstskattelagen 65 kap 7 §. Detta betyder att den totala skatten blir 22% (22/30 x 30 % = 22%)


Kräva försäljning av fastigheten
Eftersom ni är särkullbarn så har ni rätt att kräva ut er laglott, Ärvdabalken 3 kap 1 § 1st. Laglotten är hälften av det ni skulle få om det inte fanns ett testamente eller en efterlevande maka, alltså om ni är två barn är laglotten ¼ av arvet. Om det inte funnits någon annan som var arvsberättigad hade ni fått ut ½ av arvet var.

Er rätt att få ut er laglott inskränks bara av regler om efterlevande maka/makes rätt att få ut ett visst arv, se Ärvdabalken 3 kap 1 § 2st.

Ni kan kräva att fastigheten tas upp till marknadsvärdet istället för taxeringsvärdet. Om övriga arvsberättigade inte vill sälja fastigheten måste de köpa ut er eller ge er arv från resten av boet som motsvarar fastighetens värde.

Om de inte vill köpa ut er så kommer ni att stå som ägare gemensamt efter arvskiftet. Om ni inte har ett samägandeavtal kommer Samägandelagen träda i kraft.


Samägandelagen
Om ni inte kan komma överens om hur ni ska göra med fastigheten så finns möjligheten att förvaltningen av fastigheten sköts av en god man (Samägandelagen 3 §).

I det fall att ni inte kommer överens alls om varken pris eller underhåll kan fastigheten säljas på offentlig auktion hos tingsrätten (Samägandelagen 6 §). För att detta ska ske krävs bara att en av delägarna vill att fastigheten ska säljas på offentlig auktion.


Sammanfattning
Ni kan kräva att fastigheten ska värderas efter marknadsvärdet i bodelningen. Om ni inte blir utköpta eller kompenseras på annat sätt för fastigheten kan ni efter arvskiftet få fastigheten såld genom en ansökan hos Tingsrätten.



Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”