Ska en elektriker åtgärda en skada som har uppstått på en tapet vid en felaktigt utförd tjänst?

FRÅGA
Hej,Jag har haft en elektriker hemma hos mig och han har utfört ett arbete som jag inte är nöjd med. Nedanstående arbete skulle utföras.Jobbeskrivning:Jag önskar ett uttag i tak till en lampa, samt en brytare till detta. Samt en trappkoppling till en befintlig utearmatur. Jag har ett flertal anmärkningar på arbetet som han utfört:Uttaget som jag sa att jag ville ha i taket sitter på väggen.Jag kan fortfarande inte tända och släcka ytterbelysning i både groventré och finentré som jag har skrivit i beställning samt sagt till elektriker. Ingen trappkoppling har installerats enligt min beställning.Han har installerat en "plejd" knapp som jag inte har beställt, jag har beställt en trappkoppling till befintlig armatur.Han säger att han har fått information av min fru att hon accepterar en utanpåliggande ledning, detta stämmer inte. Dessutom är det inte min fru som beställt arbete utan jag.Han har erbjudit att göra om arbetet och göra enligt beställning och avtalat. Men inte ersätta tapeten som han har förstört. Detta är inte acceptabelt.Har ni förslag på hur jag kan gå vidare med detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du skriver att du har haft elektrikern hemma hos dig så utgår jag ifrån att du har anlitat elektrikern i egenskap av privatperson, vilket gör konsumenttjänstlagen (härefter förkortad KtjL) tillämplig (1 § KtjL).

Är tjänsten felaktig?

I ditt fall är det tydligt att arbetet avviker från vad ni har avtalat och således är att betrakta som felaktigt (9 § första stycket 3 punkten KtjL). Bedömningen huruvida en tjänst är felaktig ska göras med hänsyn till förhållandena när uppdraget var färdigt (12 § KtjL), och i ditt fall råder inga tvivel om att felen fanns där redan då.

Reklamation och felpåföljder

För att du ska ha rätt att åberopa att tjänsten är felaktig måste du meddela elektrikern detta inom skälig tid efter att du har märkt felen (17 § första stycket KtjL), vilket du verkar ha gjort. Du har alltså rätt att kräva felpåföljder (16 § KtjL).

Den felpåföljd som ni har kommit överens om är avhjälpande (20 § KtjL), och detta innebär att tjänsten ska utföras så att arbetet blir utfört i enlighet med vad ni har avtalat. Om han har skadat tapeten till följd av ett felaktigt utfört arbete bör även detta avhjälpas.

Om inte felet avhjälps så har du rätt att häva köpet, eftersom det framgår att du har informerat elektrikern om att bland annat ytterbelysningen ska gå att tända och släcka på givna platser, vilket det nu inte gör (16 och 21 § KtjL). För att man ska ha rätt att häva avtalet krävs det att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta (21 § andra stycket KtjL), vilket du kan argumentera för i och med att tjänsten avviker så pass mycket från avtalet som det faktiskt gör. Förutom hävning (vilket innebär att näringsidkaren inte har rätt till betalning för tjänsten, men har rätt att få tillbaka det material som han eller hon har tillhandahållit (23 § KtjL)) så har du då även rätt till skadestånd (16 och 31 § KtjL). Detta skadestånd innefattar ersättning för den skada som du har tillfogats på tapeten, förutsatt att elektrikern inte kan visa att felet berodde på något utanför hans kontroll, vilket han inte bör kunna i ditt fall (31 § tredje och fjärde stycket KtjL).

Sammanfattning

Ditt fall omfattas av konsumenttjänstlagen och tjänsten är att betrakta som felaktig. Det som ni har kommit överens om är avhjälpande, vilket innebär att felen helt enkelt ska åtgärdas (inklusive tapeten). Om inte avhjälpande sker så har du rätt att häva avtalet och kräva skadestånd. Mitt råd är att du vänder dig till elektrikern med dina krav och försöker träffa en överenskommelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du skulle behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (318)
2019-10-09 Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?
2019-10-09 Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?
2019-09-30 Kan jag reklamera ett arbete?
2019-09-30 Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (73804)