Ska en bostadsrättshavare aviseras innan bostadsrättsföreningen vill komma in i lägenheten för tillsyn eller arbete?

2018-10-03 i Bostadsrätt
FRÅGA
När en bostadsrättförenings styrelse vill komma in i en lägenhet för att göra en ventilationskontroll så är det ju inget konstigt med det. Men jag undrar om det som i hyreslagen sägs att då skall avisering göras 30 dagar före besiktningen? /Roger
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag misstänker att du har blandat ihop regler om hyra med regler om bostadsrätt! Jag ska försöka beskriva så tydligt som möjligt vad som gäller för båda fallen.

Bostadsrätt

Tillämplig lag vid bostadsrättsförhållanden är bostadsrättslagen (BRL). I dess sjunde kapitel finns regler om vissa rättigheter och skyldigheter avseende skicket på bostadsrätten. Bl.a. har företrädare för bostadsrättsföreningen rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a § (7 kap. 13 § första stycket BRL).

Det finns således ingen lagstadgad tidsfrist för hur långt innan föreningen måste avisera om besöket. Av 7 kap. 13 § första stycket sista meningen BRL framgår dock att föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större olägenhet än nödvändigt. Trots avsaknad av lagstiftning får det anses sedvanligt att bostadsrättshavaren meddelas i god tid innan tillsyn eller reparation görs. Ju mer ingripande reparation eller större olägenheter, desto tidigare borde avisering lämpligen ske.

Hyresrätt

Den bestämmelse i hyreslagen som du syftar på, gäller alltså endast då det rör sig om ett hyresrättsförhållande (12 kap. 26 § andra stycket jordabalken, JB). Enligt denna måste hyresvärden meddela hyresgästen en månad innan för att utföra mindre brådskande förbättringsarbeten (t.ex. en ventilationskontroll).

Sammanfattning

Det finns inget krav i BRL på att en bostadsrättshavare ska aviseras innan t.ex. en ventilationskontroll sker. Det får dock anses normalt och lämpligt att en avisering sker på något sätt, särskilt med tanke på att bostadsrättshavaren inte ska drabbas av större olägenhet än nödvändigt. Det bostadsrättshavaren i första hand kan göra, om tiden för tillträde inte passar, är att prata med föreningen och försöka komma överens om en annan tid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (869)
2019-04-25 Får styrelsen vägra tillstånd för ändring i lägenheten bestående av badrumsrenovering och väggrivning?
2019-04-25 Behöver jag efterfölja ordningsregler från bostadsrättsföreningen?
2019-04-25 Varför är bud inte bindande vid budgivning på bostadsrätt?
2019-04-24 Är en årsredovisning rättsligt bindande och går den att överklaga?

Alla besvarade frågor (68195)