Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

2020-11-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Gåva eller förskott på arv?För ca 10 år sedan lånade vi ut 500.000 kr till var och en av våra två döttrar, när de köpte sina första lägenheter. De betalade ränta de första åren, men sedan tyckte vi att de inte behövde betala mer ränta till oss.I vinter har vi tack vare lägenhetsförsäljning möjlighet att ge dem 1 miljon kr var, som de kommer att använda till lägenheter/hus.Ska vi skriva gåvobevis på att de fått vardera 1,5 miljoner kr av oss? Eller räknas det som förskott på arv och det står i testamentet att det de ärver är enskild egendom? Båda har sambo och barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vare sig pengarna ni gett era barn ska ses som gåva eller förskott på arv och dessutom vad konsekvenserna av dem olika utfallen kan bli. Jag tänker även ta upp vilka handlingsalternativ ni har i er situation. Frågan behandlar arv så det tillämpliga lagrummet är Ärvdabalken (ÄB).

Förskott på arv eller gåva?

När det gäller egendom arvlåtaren gett till sina bröstarvingar under livstiden är huvudregeln att det ska presumeras vara ett förskott på arv. Undantaget är ifall det är föreskrivet att det handlar om en gåva eller att det av omständigheterna måste framgått att det varit avsett som gåva (6 kap. 1§ ÄB). Utgångspunkten när det gäller gåvor är att det ska vara en benefik överlåtelse, alltså utan någon form av motprestation, vilket gör att dem 500.000 kronorna ska ses som förskott på arv. Lån som är förenat med vanliga villkor som ränta ska också ses som förskott på arv, vilket framgår av NJA 1941 s. 62. I förarbeten sägs dock att ifall lånet skulle avskrivas så kan det ses som en gåva.

Konsekvenserna

Ifall pengarna (i det här fallet) skulle ses som ett förskott på arv hade följden blivit att det dras från bröstarvingarnas rätt till deras arvslott (6 kap. 1§ andra stycket ÄB). Ifall det dock ses som en gåva så undantas det från arvskiftet och det blir inte ett avdrag på deras arv med värdet av egendomen. Ifall det finns flera berättigade arvtagare (i det här fallet andra bröstarvingar) som inte fått förskott så resulterar förskott på arv att era två döttrar redan fått en del av arvet och därmed får mindre i arvskiftet efter.

Ifall ni vill att det ska betraktas som gåvor kan ni förskriva det i testamentet. Av förarbeten till paragrafen framgår det att ifall avsikten inte var att det skulle betraktas som ett förskott på arv ska det antas vara en gåva. En sådan avsikt kan framgå genom att skrivas i en gåvohandling eller i testamente (ifall ni gör detta så se till att skriva att även gåvan utgör enskild egendom). Värt att nämna är dessutom att avsikten inte nödvändigtvis måste ha framkommit vid gåvotillfället utan det kan förskrivas senare.

Sammanfattning

Huvudregeln är att egendom bröstarvingar får av arvlåtaren under livstiden ska ses som förskott på arv. Följden blir att ifall det funnits andra arvtagare som inte fått samma mängd av egendomen så hade förskottet dragits av, men i och med att döttrarna fått lika mycket och jag utgår från att det bara är dem två som är bröstarvingar så ska de inte spela roll vid arvskiftet mellan dem. Eftersom ni skrivit i testamentet att det är enskild egendom blir det inte en del av en eventuell bodelning (7 kap. 2§ 4:e punkten Äktenskapsbalken). Ni kan även skriva det som en gåva genom en gåvohandling eller i testamentet så att det betraktas som en gåva och undantas ur arvskiftet. Även här ska det föreskrivas att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2§ 2:a punkten Äktenskapsbalken).

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1215)
2021-04-19 Vad kan man göra för att en gåva inte ska anses vara ett förskott på arv?
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv

Alla besvarade frågor (91359)