Ska efterarv tas ut innan bodelning och vad gäller angående bodelning vid korta äktenskap?

2020-05-25 i Bodelning
FRÅGA
Min make som jag nu skiljer mig från har varit gift tidigare och har med förra frun två barn. Förra frun dog för ca 10 år sedan och båda barnen är nu vuxna.Vi har bara varit gifta i lite drygt ett år, men min make påstår att barnen ska ha ut sitt morsarv innan min giftorätt räknas ut. Det fanns inget testamente dem emellan. Stämmer det? Han säger också att jag inte har rättigheter efter ett så kort äktenskap....men det har jag väl?Vi var sambo ett tag innan vi gifte oss, men ord står mot ord angående hur länge. Jag skrev mig inte där direkt, men han hävdar att jag gjorde det och att Skatteverkets uppgifter stämmer. Hur bedöms detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB, och Äktenskapsbalk (1987:230), nedan kallad ÄktB.

Ska barnen ha ut arvet innan bodelning?

Ja, det arv efter barnens mamma som senare ska tillfalla din makes barn ska räknas bort innan bodelningen och giftorätten räknas ut mellan dig och din make. Detta framgår av 3 kapitlet 6 § andra stycket ÄB. Det är detta som är huvudregeln så att något testamente inte finns påverkar inte situationen i det här fallet.

Har du några rättigheter trots kort äktenskap?

Ja, du har rättigheter trots kort äktenskap. Det kan dock vara så att bodelningen inte kommer att delas lika på det sätt som den skulle i vanliga fall. I 12 kapitlet 1 § första stycket ÄktB är det nämligen bestämt att om det med hänsyn till äktenskapets längd är oskäligt att en make ska lämna giftorättsgods till den andra maken så ska bodelningen istället göras så att maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.

Vad är då oskäligt? Jo, huvudregeln brukar vara att likadelning inte ska ske om äktenskap har varat under mindre än fem års tid. I denna tid räknas även in den tid då ni varit sambor innan äktenskapet. Är det så att den tid som ni varit gifta/sambor inte uppgår till fem år är det därför möjligt att giftorättsgodset vid bodelningen inte kommer att delas lika, utan kommer fördelas på annat sätt, men detta är något som måste avgöras från fall till fall.

Om du och din make inte kommer överens om bodelningen kan du/ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren försöker då komma på en lösning som du och din make kan komma överens om och om detta inte går så beslutar bodelningsförrättaren över hur fördelningen ska se ut. Mer information om bodelningsförrättare och hur en ansökan ska göras finns att hitta på Sveriges domstolars hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga och har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline!

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2710)
2021-01-16 Kräva bodelning efter fem år?
2021-01-16 Vad ingår i bodelningen när man är sambor/ makar?
2021-01-14 Hur fördelas försäljningssumman av en lägenhet vid skilsmässa?
2021-01-14 Ingår surrogat till enskild egendom i bodelning?

Alla besvarade frågor (88160)