Ska dödsboet eller arvinge betala begravningsmiddagen?

FRÅGA
Måste dödsboet stå för kostnaden för middagen efter begravningen ??I detta fall så är dödsboets delägare oense om detta och kalaset omfattar 100 personer med middag inkl öl och vin.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline! Till och början med vill jag nämna att ett dödsbo är en juridisk person och arvingarna är oftast att anse som dess företrädare, vilket innebär att delägarna (arvingarna) gemensamt kan bestämma att dödsboet skall betala middagen. Ärvdabalken 18 kap. 1 §. Det framgår även att en arvinge får ta brådskande beslut utan de andra arvingarna, men som huvudregel måste beslut fattas gemensamt.

Middagen är ett frivilligt tillval och knappast något brådskande beslut där man inte hinner få samtycke från andra delägare. Avtalet om middag är också något som antagligen slutits mellan dödsboet (genom en av företrädarna) och restaurangen som anordnar middagen. Avtalet är sannolikt att betrakta som giltigt och restaurangen behöver få betalt. Dödsboet bör då betala middagen om den redan skett för att inte ådra sig dröjsmålsränta.

Andra dödsbodelägare kan dock kräva skadestånd av den som beställt middagen då han kan anses ha agerat iallafall vårdslöst då han beställt en dyr middag för hundra personer som ska bekostas med pengar som bara till viss del tillhör honom.

Strikt juridiskt kan man alltså kräva skadestånd av den som beställde middagen utan samtycke av de andra dödsbodelägarna.

Man bör dock självklart även beakta andra faktorer, beställaren kan ha ansett att dödsboets pengar hedrar den avlidne till förmån för alla inblandade och att alla dödsbodelägare tjänar på det hela genom ett trevligt farväl. Man bör också beakta, om middagen redan skett, att dödsbodelägare kanske borde kritiserat agerandet innan fakturan för middagen kom och inte efter. Beställaren kan ha trott att tystnaden innebar ett samtycke.
Även om skadestånd kan anses vara juridiskt rätt är det inte alltid så att det främjar familjesämjan...

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (862)
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?
2020-10-09 Måste en bil värd 25 000 kr säljas, om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80 000 kr?

Alla besvarade frågor (85255)