Ska dödsboet betala den avlidnes böter?

2019-12-23 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej jag undrar om en parkeringsbot fortfarande gäller om personen som fått botet gått bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att gå in i brottsbalken 35:7 2st.

Ifall domen under den bortgångne personens levnadstid vunnit laga kraft och lös egendom blivit utmätt för att betala parkeringsboten ska den betalas av den egendomen. Har detta inte skett så bortfaller bötern på grund av dödsfallet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Daniel Sandström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (544)
2020-01-20 Hur kan man sälja en fastighet utan en dödsbodelägares samtycke?
2019-12-31 Hjälp med arvsskifte
2019-12-28 Kan man polisanmäla en person som försvårar ett arvskifte genom att vägra delta och samarbeta?
2019-12-23 Ska dödsboet betala den avlidnes böter?

Alla besvarade frågor (76613)