Ska det framgå i gåvobrev att gåva utgör förskott på arv?

Min avlidne fru ägde 50% av sin pappas hus tillsammans med sin syster. Nu har huset sålts och pengarna har hamnat på dödsboets kontot. Jag som är ensam dödsbodelägare vill ge pengarna till våra två vuxna barn. Jag skriver ett gåvobrev som förklarar att pengar utgör enskild egendom. Men, bör gåvobrevet också specificera att gåvan utgör "förskott på arv" eller inte? Vad är skillnaden?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Att en gåva ska utgöra förskott på arv innebär att personen får mindre i arv när arvet efter personen som gett gåvan ska fördelas. Om du vill att gåvan ska utgöra förskott på arv kan du skriva detta i gåvobrevet, men även om du inte skulle skriva det kommer gåvan att betraktas som förskott på arv, ärvdabalken 6 kap 1 §. Oavsett om du skriver detta uttryckligen i gåvobrevet eller inte kommer alltså gåvan betraktas som förskott. Vill du inte att gåvan ska utgöra förskott på arv är det därför viktigt att du skriver detta i gåvobrevet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia HolgerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning