Ska den nya eller gamla förvaltningslagen gälla?

Hej

Jag undrar? Vilken förvaltningslag gäller då jag letar i SOU med flertal utredningar?

Då jag läser exv SOU 2010:29 så får jag intryck av att detta är ett förslag till förnyelse, men har den och när isåfall trädde den ikraft?

Min enkla fråga är således . Hur kan jag utläsa vilken " lag-giltighet " som gäller för exv ett pågående ärende 2017 men som är baserat och daterat exv 2010 med den då gällande förvaltningslagen.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det är riktigt att det pågår ett arbete med att ta fram en ny förvaltningslag. Sådana initiativ har förekommit med jämna mellanrum men ännu inte lett till att något förslag lagts fram till, och röstats genom i, riksdagen. Tills vidare är det Förvaltningslagen från 1986 som är den gällande. Om du undrar hur arbetet går med att ta fram en ny förvaltningslag, och när det kan tänkas ske kan du alltid maila till regeringskansliet och fråga. Jag själv mailade faktiskt angående just detta under våren 2016 och fick då svaret att utredningen hade som mål att lägga fram förslaget "under 2016". Eftersom förslaget alltjämt inte antagits har förslaget som återfinns i den SOU du hänvisar till inte börjat gälla.

Jag kan också tillägga att då nuvarande förvaltningslag trädde i kraft innebar övergångsbestämmelserna att reglerna om överklagande m.m. för beslut som meddelats enligt den gamla förvaltningslagen skulle hämtas från just den gamla lagen. Ärenden som påbörjats under tiden som förvaltningslagen från 1986 gällt lär alltså även fortsättningsvis behandlas enligt den lagen, i de avseenden som de två lagarna avviker från varandra!

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo