Ska den nya eller gamla förvaltningslagen gälla?

FRÅGA
HejJag undrar? Vilken förvaltningslag gäller då jag letar i SOU med flertal utredningar? Då jag läser exv SOU 2010:29 så får jag intryck av att detta är ett förslag till förnyelse, men har den och när isåfall trädde den ikraft?Min enkla fråga är således . Hur kan jag utläsa vilken " lag-giltighet " som gäller för exv ett pågående ärende 2017 men som är baserat och daterat exv 2010 med den då gällande förvaltningslagen.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det är riktigt att det pågår ett arbete med att ta fram en ny förvaltningslag. Sådana initiativ har förekommit med jämna mellanrum men ännu inte lett till att något förslag lagts fram till, och röstats genom i, riksdagen. Tills vidare är det Förvaltningslagen från 1986 som är den gällande. Om du undrar hur arbetet går med att ta fram en ny förvaltningslag, och när det kan tänkas ske kan du alltid maila till regeringskansliet och fråga. Jag själv mailade faktiskt angående just detta under våren 2016 och fick då svaret att utredningen hade som mål att lägga fram förslaget "under 2016". Eftersom förslaget alltjämt inte antagits har förslaget som återfinns i den SOU du hänvisar till inte börjat gälla.

Jag kan också tillägga att då nuvarande förvaltningslag trädde i kraft innebar övergångsbestämmelserna att reglerna om överklagande m.m. för beslut som meddelats enligt den gamla förvaltningslagen skulle hämtas från just den gamla lagen. Ärenden som påbörjats under tiden som förvaltningslagen från 1986 gällt lär alltså även fortsättningsvis behandlas enligt den lagen, i de avseenden som de två lagarna avviker från varandra!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (924)
2021-09-18 Serveringsansvarig
2021-09-18 Ta med alkohol utan serveringstillstånd
2021-09-16 Får en fritidsledare läsa ett barns privata dagbok?
2021-09-14 Vad kan länstyrelsen göra om någon brustit i djuransvar och har flera anmälningar på sig ?

Alla besvarade frågor (95700)