Ska bostadsrätt ingå i bodelning mellan sambos?

Jag har köpt en lägenhet till min dotter där jag äger merparten av lägenheten medan hon äger en liten andel. Den införskaffades för att hon och hennes sambo skulle ha någonstans att bo och nu vid separering så yrkar sambon på hälften av den delen som skrevs på henne i samband med köpet. Är det verkligen rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När två sambos flyttar isär upphör samboendet enligt 2 § sambolagen (SamboL). När samboendet upphör och någon av parterna begär det ska bodelning göras och samboegendomen delas mellan dem enligt 8 § SamboL.

Vad är samboegendom och utgör bostaden samboegendom?

Samboegendom är enligt 3 § SamboL sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte omfattas av undantagen i 4 eller 9 §. Undantaget i 4 § SamboL omfattar sådan egendom som en av samborna fått genom arv, testamente eller gåva med villkor att den ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta undantag är inte tillämpligt i ert fall som jag tolkar din fråga. Undantaget i 9 § SamboL omfattar sådan egendom som enligt ett samboavtal inte är samboegendom. Som jag tolkar din fråga är inte heller detta undantag tillämpligt.

Din dotters andel i lägenheten ska ses som samboegendom om den är sambornas gemensamma bostad och den förvärvats för gemensam användning. Som jag uppfattar förhållandet enligt din fråga är bostaden inköpt med syftet att din dotter och hennes sambo skulle bo i den tillsammans. Den har med anledning av detta förvärvats för gemensam användning. Din dotters andel ska därför ses som samboegendom och ingå i en eventuell bodelning.

Det kan finnas en möjlighet för din dotter att använda jämkningsregeln i 15 § SamboL. Vid korta samboförhållanden och i samboförhållanden där de ekonomiska förhållandena är mycket ojämna mellan saborna kan en av samborna behålla en större del av den egendom som egentligen skulle ingått i bodelningen. Av din fråga framgår inte några omständigheter som gör att jag kan utvärdera om jämkningsregeln är tillämplig.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler funderingar eller någon ytterligare fråga är du välkommen att ställa en till.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning