Ska bostad införskaffad under samboförhållande ingå i bodelningen?

FRÅGA
Jag lever i ett samboskap som nu skall upphöra. Förvisso har jag unde samlevnadstiden köpt en bostad, men ser det mer som ett byte, då jag tidigare ägde en bostad före samboskapets inträffande. Har då min sambo rätt till halva värdet av den nya botaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som är tillämplig mellan er är sambolagen (SamboL). Lagen är tillämplig om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Jag kommer i mitt svar till dig att ha som utgångspunkt att sambolagen är tillämplig och att det inte finns något skrivet samboavtal som kan inverka.

Den nuvarande bostaden är samboegendom

När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska det göras en bodelning om någon av samborna begär det. I bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och bostaden inte är enskild egendom eller undantagen i samboavtal.

Bostaden du ägde innan samboskapets inträffande hade vid en bodelning inte ingått, däremot har du införskaffat den nuvarande bostaden under samboskapet varför den utgör samboegendom (även om du själv ser det som ett byte). Att bostaden utgör samboegendom innebär att den ska ingå i bodelningen och dess värde ska delas mellan er, oavsett vem som betalt för den.

Det kan finnas skäl att begära jämkning

Det kan däremot i vissa fall argumenteras för en jämkning av bodelningen med stöd av 15 § Sambolagen. Jämkning ska ske i undantagsfall och är inte någon uteslutande rättighet, men kan vara en möjlighet. Om det efter en helhetsbedömning, mot bakgrund av bland annat samboförhållandets längd, framstår som oskäligt med en likadelning kan bodelningen göras så att sambo får behålla mer av sin egendom.

Vid jämkning i äktenskap använder man sig av en modell som kallas "giftorättstrappan", vilken kan vara vägledande även vid bodelningar mellan sambor. I ett äktenskap används giftorättstrappan genom att en uppräkning sker utifrån hur länge äktenskapet varat. Om giftorättstrappan används för jämkning av bodelningen i ett äktenskap ingår 1/5 av giftorättsgodset i bodelningen, efter två år 2/5. Efter fem års äktenskap delas giftorättsgodset lika.

Vid användning av giftorättstrappan vid bodelning i samboförhållande utgås inte från hur länge samboförhållandet varat utan från när viss egendom blev samboegendom. Enligt modellen kan det i sådana fall argumenteras för att ni ska dela på 1/5 av bostaden om bodelningen sker ett år efter att den nya bostaden införskaffades, 2/5 efter två år osv. Efter fem år ska bostaden delas lika mellan er och jämkning blir inte aktuell.

Sammanfattning och råd

I bodelning mellan sambor ska bland annat sambornas gemensamma bostad ingå. En bostad som är införskaffad under samboförhållandet för att ni ska bo i den, utgör samboegendom. Att bostaden utgör samboegendom innebär att utgångspunkten är att dess värde ska fördelas mellan er.

Det kan dock begäras jämkning av bodelningen. Jämkningen innebär att du ska få behålla mer av din egendom i en bodelning. Vid jämkning i samband med äktenskapsskillnad används den s.k. giftorättstrappan, i vilken det under en femårsperiod utökas hur mycket som delas mellan makar som ska skiljas. Trappmodellen kan användas för ledning även vid jämkning i bodelning mellan sambor. En jämkning enligt trappmodellen skulle innebära att, räknat från när bostaden blev samboegendom, ska en uppräkning ske med 1/5 per år. Om det endast är ett år sedan bostaden köptes ska således 1/5 delas mellan er, om det är fyra år sedan ska 4/5 delas och om det är mer än fem år sedan ska hela bostadens värde fördelas mellan er.

Min rekommendation är att du anlitar en jurist från Lawlines juristbyrå som företräder dig och är behjälplig med upprättande av bodelningen. En jurist kan gå igenom hur det ser ut mellan dig och din sambo, upprätta ett förslag om bodelning och eventuellt argumentera för jämkning. Givetvis kan juristen även företräda dig för det fall att du och din sambo inte kan komma överens och det blir en domstolstvist i slutändan. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2331)
2019-07-17 Vad säger sambolagen om övertagande av bostadsrätt?
2019-07-15 Hur skriver man över en bostadsrätt till ena parten där båda står som 50% ägare samt 50% på bolånet?
2019-07-15 Upphörande av samboförhållande
2019-07-14 ​Blir vi sambor om vi fortsätter att bo tillsammans efter skilsmässan?​​

Alla besvarade frågor (71118)