Ska bodelning alltid göras vid skilsmässa?

2019-05-04 i Bodelning
FRÅGA
Vi har just fått vårt beslut om äktenskapsskillnad från tingsrätten. Nu undrar vi om det måste göras en bodelning i juridisk bemärkelse. Vi är båda pensionärer och har vuxna särkullbarn. Vi har en bostadsrätt som min man behåller och ska lösa ut mig ifrån. Inga andra tillgångar finns än bohaget där vi är överens om att dela i samförstånd. På banken säger de att ett bodelningsavtal ska visas när min man tar över bostadsrätten men vi är överens och tycker då att ett utlägg för detta är helt onödigt. Vi har sen tidigare ett inbördes testamente men det utgår jag ifrån att det är ogiltigt i dagsläget.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid äktenskapsskillnad ska alltid en bodelning göras om det finns egendom som är giftorättsgods. Detta följer av 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Det framgår där att man bara får hoppa över bodelning om alla egendom är enskild och ingen av makarna begär att få ta över bostaden eller bohaget från den andra maken. Då er egendom är giftorättsgods krävs alltså att ni gör en bodelning. Hade ni varit sambos, hade det dock bara krävts bodelning om någon av er begärde det enligt 8 § sambolagen.

Vad gäller ert testamente är det i princip giltigt så länge ni inte återkallat det enligt 10 kap 5 § ärvdabalken. Återkalla ert testamente kan ni enkelt göra genom att riva sönder det. Vill ni att testamentet ska förbli giltigt behöver ni dock inte göra något annat än att se till att det hålls i förvar.

Hoppas mitt svar hjälpt er!

Anna Rydin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2359)
2019-11-21 Bodelning efter äktenskap
2019-11-18 Hur gör man vid en skilsmässa om ena maken har mera pengar på sina egna konton?
2019-11-16 Utgör mitt hus enskild egendom?
2019-11-16 Måste man ta med alla tillgångar i en bodelning?

Alla besvarade frågor (74742)