Ska barnets pengar beaktas vid prövning av ekonomiskt bistånd?

2021-11-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag undrar angående ekonomiskt bistånd. Har Socialen rätt att räkna min 12åriga sons swish från vänner, familj födelsedag som inkomst på mig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du uppger inte exakt vad du sökt bistånd för, vilket gör det svårt för mig att ge dig ett tydligt svar. När det kommer till ekonomiskt bistånd är det dessutom så att handläggaren alltid gör en individuell bedömning i det enskilda fallet, vilket gör att det inte finns något standardsvar.

Jag ska dock göra mitt bästa för att försöka förklara hur man ser på din sons tillgångar.

Vad krävs för att få ekonomiskt bistånd?

När man söker ekonomiskt bistånd prövas om man kan tillgodose sina behov på annat sätt än genom bistånd (4 kap. 1 § stycke 1 socialtjänstlagen). Ett sätt att tillgodose behov är genom inkomst, men det kan också göras på annat vis.

Du frågar om din sons pengar kan räknas som en del av din inkomst, men frågan blir snarare om din sons tillgångar ska beaktas när man bedömer om behovet kan tillgodoses.

Ska din sons pengar beaktas i bedömningen?

Som huvudregel gäller att barns tillgångar inte ska användas för familjens försörjning, men kan användas för barnet självt och dennes behov (prop 2000/01:80 s. 95). Behov som du eller andra i familjen har kan därför inte tillgodoses med din sons pengar, medan hans egna behov kan tillgodoses genom de tillgångar som han har.

Du skriver att din son fått pengarna genom swish i samband med födelsedag. Jag tolkar detta som att ditt barn fått pengarna i gåva. Om gåvan till barnet är förenad med ett villkor kan pengarna vara oåtkomliga. I sådant fall ska pengarna med största sannolikhet inte räknas med överhuvudtaget, inte ens för behov som rör din son (prop 2000/01:80 s. 95).

Sammanfattning

Avgörande för om din sons tillgångar ska beaktas eller inte beror på vad biståndet du sökt avser. Ska biståndet täcka kostnader som rör din son ska hans egna pengar räknas med. Om det däremot rör behov hos annan än din son ska man inte beakta din sons tillgångar. Om pengarna getts till din son med villkor ska de med största sannolikhet inte räknas med överhuvudtaget.

Jag hoppas att jag kunnat bringa klarhet och att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Cornelia Aebeloe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98575)