Ska barnets möbler ingå i bodelningen?

2020-07-23 i Bodelning
FRÅGA
Ska barnets möbler (13 år) ingå i bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄB) och i sambolagen. Om du och din parter är gifta tillämpas äktenskapsbalken. Om ni bor tillsammans men inte är gifta tillämpas sambolagen. Då jag inte vet hur förhållandet ser ut kommer jag kort redogöra över reglerna i båda lagarna.

Bodelning enligt äktenskapsbalken

I en bodelning ska makarnas giftorätts ingå (10 kap. 1 § ÄB). Med giftorättsgods menas allt som ägs av makarna som inte är att anse som enskild egendom (7 kap. 1 § ÄB).

När det gäller barnen brukar saker som dem köpt för egna pengar, fått i gåva eller använder enbart för personligt bruk anses ägas av barnet, vilket innebär att det inte ingår i bodelningen. Det kan till exempel handla om kläder och leksaker. Möbler i ett barns rum som är köpta av föräldrarna anses dock generellt ägas av föräldrarna trots att det är barnet som använder sig av möblerna. Barnets ålder kan spela roll vid bedömningen om möblerna ska anses tillhöra barnet eller föräldrarna. Om barnet är äldre är chansen större att möblerna kan anses tillhöra barnet.

Bodelning enligt sambolagen

När ett samboförhållande upphör av andra skäl än att de gifter sig med varandra ska samboegendomen, om någon av samborna begär det, fördelas genom bodelning (8 § sambolagen). Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Som bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § sambolagen). Även här brukar sådant som barnen fått i gåva, köpt för egna pengar eller enbart använder för personligt bruk anses tillhöra barnen medans möblerna som köpts av föräldrarna generellt anses ägas av föräldrarna. Barnets ålder kan dock påverka bedömningen på samma sätt som vid en bodelning enligt äktenskapsbalken.

Sammanfattning

Generellt anses barns möbler tillhöra föräldrarna, vilket innebär att möblerna i regel ska ingå i bodelningen. Undantag görs för sådant som barnen fått i gåva, köpt för egna pengar eller enbart använder för personligt bruk.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82646)