Ska barnen stanna hos mig eller flytta med fadern till Danmark?

2020-11-14 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej Jag och fadern till mina barn riskerar nu att hamna i en vårdnadstvist om våra två barn ,3 och 6 år gamla, eftersom fadern bestämt sig för att flytta till Danmark inom en snar framtid. Fadern vill att barnen flyttar med honom till Danmark och jag vill att de ska bo kvar i Sverige hos mig. Barnen bor växelvis hos mig och fadern och har gjort så sedan vi separerade i Juli. Jag bor kvar på gården där barnen är uppväxta och våra barn går på förskola och i förskoleklass på en skola inte långt därifrån. Både jag och fadern vill det som är bäst för barnen ur deras synpunkt och skulle därför vilja undvika en vårdnadstvist om så är möjligt, men då våra åsikter går åt olika håll försöker jag nu få mer konkreta svar utifrån er kompetens om lagen och vad som ev skulle kunna ske om det ändå blir en vårdnadstvist av detta. Självklart förstår jag att det finns mycket mer som tas med som underlag till en dom vid en ev vårdnadstvist men varken jag eller fadern har något i våra levnadsförhållanden som jag tror är av relevans för beslutet.Så min fråga är: vad anser ni skulle bli resultatet av en ev vårdnadstvist där det ska beslutas vad som blir bäst för barnen enligt svensk lagstiftning utifrån informationen ovan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar vad resultatet av en vårdnadstvist skulle bli om du vill bo kvar med barnen i Sverige, medan fadern vill att barnen ska flytta med honom till Danmark. Det finns en regel i föräldrabalken (FB) som jag tror skulle avgöra tvisten. Här under går jag igenom den regeln och vad den innebär i er situation.

Gemensam bestämmanderätt

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om sina barn har de gemensam bestämmanderätt i viktigare frågor som rör barnen. Det betyder att vårdnadshavarna var och en kan fatta mindre vardagsbeslut som rör barnen, men att de måste vara överens för att kunna fatta viktigare beslut. Ett exempel på ett viktigare beslut är om barnen ska flytta till en annan ort eller byta förskola/skola. (6:13 FB).

Er situation

I ert fall tror jag att barnen skulle få stanna kvar i Sverige om ni inte själva kommer överens om något annat. För att barnen ska få flytta till en annan ort eller till och med till ett annat land måste vårdnadshavarna vara överens om det. Med andra ord kan du hindra att dina barn flyttar om du inte tror att det skulle vara bra för dem.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (844)
2021-06-17 Fullmakt om vårdnad av barn
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa

Alla besvarade frågor (93215)