Ska barnbarn som ärver genom testamente kallas till bouppteckningen?

FRÅGA
I min fars testamente står att barnbarnen ärver hans fondmedel. Skall de kallas på bouppteckning?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnbarnen ska kallas till bouppteckningsförrättningen

Regler för hur en bouppteckning ska gå till hittar du i ärvdabalken (ÄB). Dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare ska kallas till bouppteckningsförrättningen, barnbarnen ska därför kallas. (20 kap 2 § ÄB) Vid förrättningen ska alla deltagare antecknas i bouppteckningen.

Barnbarnen måste inte närvara vid bouppteckningsförrättningen

Den som är ansvarig för bouppteckningen är skyldig att kalla alla dödsbodelägare och efterarvingar men det finns ingen skyldighet att närvara. Barnbarnen måste alltså inte närvara men de måste däremot genom att skriva under ett kallelsebevis intyga att de är kallade till förrättningen men att de inte avser att närvara. Barnbarnen kan begära att få en kopia av bouppteckningen när den är klar. (20 kap 3 § andra stycket ÄB)

Barnbarnen ska alltså kallas till bouppteckningsförrättningen med de kan välja om de vill närvara vid förrättningen, inte närvara eller ge någon fullmakt att närvara i sitt ställe.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95698)