Ska bankkonton ingå i bodelningen och registreras vid bouppteckning?

FRÅGA
Hej!Jag hörde flera versioner av vad man måste registrera sig på bouppteckning. Speciellt om pengar ett par, och en av dem dör.Ditt svar har ingen betydelse, eftersom det är i första hand en instruktion för den närmaste framtiden.EXEMPEL:1) Mrs. dör med ett bankkonto på 20.000 Kr konto med hans personliga namn2) Mr och Mrs, har ett gemensamt konto (med 2 namn) och det finns 40 000 Kr3) Mr förblir levande, med en bankkonto 15.000 Kr personligt konto med bara hans namn.Vilka är de bankkonton som måste registrera sig på Bouppteckning?Vissa människor säger: Alla konton. Andra säger: Inte för Mr eftersom det är hans namn, men de två konton i dam, eftersom de är en del av arvet. (För arvskiftet).Vi tittade på instruktionerna för bouppteckning, men vi har inte sett något om dettaTack så mycket för ditt svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter upprättandet (20 kap. 1 § ärvdabalken). Innan arvsskiftet måste man göra en bodelning. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1-2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är:

Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda Egendom som en make har erhållit genom testamente med ett villkor om att den ska vara mottagarens enskilda Egendom som en make har ärvt och som enligt arvlåtarens testamente ska vara mottagarens enskilda Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda Det som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Om kontona med pengar inte utgör enskild egendom enligt någon av ovan nämnda punkter är pengarna giftorättsgods och ska ingå vid en boupptäckning, oavsett vems namn som står på kontot.

Information om bouppteckning och blankett hittar du på skatteverkets hemsida (länk).

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?