Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?

2021-04-30 i Bodelning
FRÅGA
Jag undrar om avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning? Vi är redan skilda. Det är stor skillnad på våra inkomster och således också på våra pensionsförsäkringar. Jag har också i vårt äktenskap varit hemma med våra gemensamma barn i många år, och då haft låg inkomst som det nu blir då. Tas detta också hänsyn till vid bodelningen?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar det som att du undrar om avtalspension och pensionsförsäkring ska ingå i en bodelning.

Vad ingår i en bodelning?

Vid en skilsmässa ska en bodelning äga rum, (9 kap 1§ Äktenskapsbalken, ÄktB). Utgångspunkten är att vid ett äktenskap blir makarnas egendom giftorättsgods och det kommer att ingå i en bodelning där värdet på egendomen delas lika mellan makarna, (här " target="_blank">10 kap 1§ Äktb och 11 kap 3§ Äktb). Utgångspunkten är alltså att all din och din före detta makes egendom, oberoende om det skaffades före eller under äktenskapet, ska ingå i bodelningen såvida inte det utgör enskild egendom, (7 kap 1§ ÄktB).

Ska avtalspension ingå i bodelningen?

Rättigheter som inte kan överlåtas behöver inte ingå i en bodelning, (10 kap 3§ Äktb). Exempel på sådana icke-överlåtbara rättigheter är allmän pension. Reglerna ser dock annorlunda ut för tjänstepension och svaret på frågan om din före detta makes avtalspension ska ingå i bodelningen eller inte är beroende av hur tjänstepensionen är utformad och om din före detta make har rätt att förfoga över den. Om din före detta make inte kan förfoga över den ska tjänstepensionen i regel inte inkluderas.

Ska pensionsförsäkring ingå i bodelningen?

Utgångspunkten är att privatägda pensionsförsäkringar ska ingå i bodelningen, (10 kap 3§ Äktb). Enligt huvudregeln ska alltså både din och din före detta makes pensionsförsäkring inkluderas. Emellertid finns det undantag från denna bestämmelse. Privata pensionsförsäkringar kan undantas om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter skulle vara oskäligt att de ingick, (10 kap 3§ 3 st Äktb). Det ska dock poängteras att detta är enbart en undantagsregel och ska enligt förarbeten tillämpas restriktiv.

Sammanfattningsvis är det korta svaret på din fråga att pensionsförsäkringen bör ingå i bodelningen medan tjänstepensionen kommer att ingå endast om din före detta make kan förfoga över den.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna om du har några ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Mona Tayoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96519)