Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt

2021-11-17 i Efterarv
FRÅGA
Vår mor, som var änka, gick bort för en tid sedan. Vi är tre barn, varav en hade en annan far än den som vår mor var gift med. Vår mor hade alltså ett barn i ett tidigare förhållande. När vår far gick bort ärvde vår mor allt. Frågan: Ska vi tre syskon dela lika på kvarlåtenskapen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar om du och dina två syskon ska dela lika på kvarlåtenskapen efter din mor, som var änka och hade ärvt allt efter er far. Eftersom inget annat framgår av frågan utgår jag från att det inte finns något testamente på endera sida.

Regler om arv finns i ärvdabalken ("ÄB").

Huvudregeln – arvingar delar lika

Huvudregeln är att arvingar ska dela lika på på kvarlåtenskapen efter den avlidne, dvs. att du och dina två syskon ska dela lika på kvarlåtenskapen efter din mor (2 kap. 1 § ÄB). Dock har du och ditt ena syskon efterarvsrätt till er fars kvarlåtenskap, vilket ditt syskon som har en annan far inte har (3 kap. 1-2 § ÄB).

Efterarvsrätt

När er far gick bort tillföll hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken, dvs. er mor (3 kap. 1 § ÄB). Barnen till din far, dvs. två av syskonen, får arvet efter er far först efter att er mor har gått bort, detta kallas efterarvsrätt (3 kap. 2 § ÄB). Eftersom ett av syskonen har en annan far har detta syskonet inte någon efterarvsrätt i det här fallet, och följaktligen är det därför ni inte ska dela lika på hela kvarlåtenskapen efter er mor.

Efterarvsrätten utgör en kvotdel som beräknas på följande sätt. Det som er mor ärvde i de efterarvsberättigades ställe efter er far divideras med er mors totala förmögenhet efter arvet. Denna kvotdel utgör efterarvsrätten som de efterarvsberättigade har rätt till ur er mors kvarlåtenskap.

Låt säga att kvarlåtenskapen efter er far var 200 000 kr. Eftersom det finns två barn till er far är dessa två arvingar. Varje arvinges arvslott är 100 000 kr (=200 000/2). Båda dessa arvslotter ärvde er mor. Låt säga att er mor efter arvet hade en total förmögenhet på 500 000 kr. Då är efterarvsrätten 100 000/500 000 = 20 %.

Ur er mors kvarlåtenskap ska alltså de efterarvsberättigade få 20 % vardera som efterarv efter er far (3 kap. 2 § ÄB). Tillsammans kommer efterarvsrätten då utgöra 40 % av er mors kvarlåtenskap.

Den resterande kvarlåtenskapen, dvs. 60 % av kvarlåtenskapen, ska delas lika mellan alla tre syskon (2 kap. 1 § ÄB).

Behöver du ytterligare vägledning om hur ni ska fördela arvet är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. På vår juristbyrå finns erfarna jurister som kan ge kvalificerad juridisk rådgivning. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.
Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04
Öppettider: Måndag-Fredag, kl. 10-16.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Tim Bjärtros
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (821)
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?
2021-12-31 Hur räknar jag ut min arvsrätt?
2021-12-30 Fördelning av arv mellan syskon när en av föräldrarna inte är gemensam

Alla besvarade frågor (98495)