Ska allt delas lika i en bodelning?

2020-12-11 i Bodelning
FRÅGA
Hej. jag och min fru levde tidigare ihop och så gick vi isär. Då tog hon med sig möbler som hon ansåg vara hennes och resterande lämnades kvar till mig. Efter ca 5 månader så flyttade vi ihop igen och gifte oss. Hennes möbler kom tbx till hushållet. Nu till frågan? De möbler som jag hade i huset är då således mina då de lämnades till mig vid det första uppbrottet och hennes som hon tog med sig till huset igen hennes. Vi skrev ett bodelingsavtal på att vi behåller de vi hade med oss in och de vi köpt gemensamt t delas på.Nu hävdar hon att allt skall delas lika ! Stämmer detta? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa äktenskapsbalken (ÄktB). Jag tolkar din fråga som att du och din nuvarande fru tidigare bott ihop, gått isär och då delat upp egendom mellan er. Sedan har ni på nytt blivit tillsammans och också gift er, och ni alltså är gifta idag men ingen bodelning har gjorts i ert nuvarande äktenskap. Det är detta jag utgår ifrån i mitt svar.

Vad ska ingå i en bodelning?

Då ett äktenskap upplöses, till exempel genom äktenskapsskillnad (skilsmässa), ska en bodelning göras mellan makarna (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Det spelar inte heller någon roll att egendom införskaffades innan äktenskapet. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).

Då du och din fru gifte er var alltså enda sättet för er att reglera vem skulle få vad i en framtida bodelning var genom äktenskapsförord. Eftersom ni inte har något äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara enskild är all er egendom giftorättsgods och ska således ingå i bodelningen.

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Jämkning av bodelning

Om en bodelning blir oskälig med hänsyn särskilt till äktenskapets längd, men även till de ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt, kan den jämkas (12 kap. 1 § ÄktB). Som kortvarigt äktenskap brukar räknas ett äktenskap som varat kortare än 5 år. Dock ska tid som sambor innan äktenskapet ingicks också räknas med. Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att kunna svara på om en jämkning kan bli aktuell.

Slutsats

All egendom ni äger som inte är enskild, genom till exempel testamente eller äktenskapsförord, är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen.

Om ni upplever att det är svårt att komma överens med bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Information om det finns här. Denne kan hjälpa er med bodelningen och se till så att allt blir korrekt.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91294)