Självtäkt vid återtagande av båt

FRÅGA
Hej, sålde en båt juli 2015 med ett avtal som säger att betalningen skulle ske senast oktober, annars skulle båten återlämnas och ett skadestånd på 500.000 skulle betalas till mig.Juli 2016 kvarstår ff 600.000 av köpeskillingen (som var 2milj) och köparen har gjort sig omöjlig att nå, och ingen båt har återlämnats, dock vet jag var båten förvaras Frågan : begår jag ett brott om jag hämtar tillbaka båten och återbetalar alla pengar förutom dom 500.000 som kontraktet säger?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har givetvis rätt att få tillbaka båten. Men själva besittningsrestitutionen (återställandet) skall anförtros åt kronofogdemyndigheten. Om du själv hämtar tillbaka båten begår du brottet självtäkt, även fast du återbetalar pengarna, se Brottsbalken 8 kap 9 §. Självtäkt föreligger alltså i sådana fall där en person har rätt till en specifik sak, men han eller hon har inte själv rätt att återta den, eftersom den specifika saken är i någon annans besittning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (618)
2020-08-10 Är det olagligt att handla med någon annans kreditkort utan dennes samtycke?
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?

Alla besvarade frågor (82781)