Självtäkt eller egenmäktigt förfarande när man flyttar på någon annans fordon

FRÅGA
En moped står parkerad på en parkering utan markeringar. Parkeringen tillhör hyresvärden av studentlägenheterna precis intill. Alla som parkerar på parkeringen behöver ha parkeringstillstånd för att inte riskera böter osv. Mopeden och bilarna bredvid har alla parkeringstillstånd tydligt synliga. Problemet: Mopeden parkeras mellan 0.5-1m från bilen bredvid. Nästa dag ser ägaren att mopeden flyttats på. Detta har då hänt flera gånger nu.Jag undrar vad det juridiska säger om just att flytta på någon annans fordon, i detta fall för att kunna öppna sin passagerardörr.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns i och för sig vissa bestämmelser i brottsbalken som skulle kunna bli tillämpliga. Men med tanke på att du skriver att mopeden flyttats av en annan för att denna skulle "öppna sin passagerardörr" så kan jag direkt nu nämna att detta beteende inte skulle anses som brottsligt.

De bestämmelser som skulle kunna bli aktuella i ditt fall är BrB 8 kap. 8 § (egenmäktigt förfarande) och BrB 8 kap. 9 § (självtäkt). Bara om mopedägaren skulle vållas "skada eller olägenhet" som det skulle gå att döma den som flyttat på mopeden för egenmäktigt förfarande (jfr BrB 8 kap. 8 § första stycket, andra meningen). Det krävs således att mopedägaren upplever en s.k. besittningskränkning. En besittningskränkning kan exempelvis antas ha skett om mopedägaren i ditt fall har svårare att komma åt sin egen moped, men kränkningen måste som sagt vara kännbar.

Egenmäktigt förfarande kan också föreligga om ett fordon flyttas från en parkeringsplats för att någon annan vill ställa sig på just samma parkeringsplats. Jag utgår dock ifrån att mopedägarens moped inte flyttats avsevärt långt bort från parkeringsplatsen, att mopeden till och med stått på samma parkeringsplats och att mopedägaren fortfarande kunde komma åt mopeden. Därför är min bedömning att det inte föreligger någon betydande besittningskränkning för mopedägaren. Därmed har inte den som flyttat på mopeden begått brottet egenmäktigt förfarande.

Men även om det inte anses som egenmäktigt förfarande att flytta på en annans moped kan det ändå hända att den som flyttar på mopeden döms för självtäkt. Du kan jämföra med rättsfallet NJA 1951 s. 666, där Högsta domstolen (HD) bedömt frågan om en portvakt begått brott genom att flytta på en motorcykel från cykelstället i källaren ut på gårdsplanen. Frågan i domstolen var om portvakten begått just självtäkt eller egenmäktigt förfarande. HD bedömde att även om det var försvarligt att flytta på motorcykeln med tanke på de ordningsregler som fanns på fastigheten, så var det dock inte försvarligt att lämna motorcykeln utan "betryggande tillsyn". Alltså var det inte fråga om egenmäktigt förfarande, utan självtäkt, för att portvakten hade att iakttaga att inget hände med motorcykeln när besittningskränkningen ägde rum (portvakten kunde ha skaffat lås osv.). Portvakten kunde alltså ha friats om hans handlande hade ansetts mer försvarligt (jfr med Hovrättens domslut).

Utan att veta om det har funnits några omständigheter som kan tala för självtäkt kan jag inte uttala mig om självtäkt föreligger även i ditt fall. Samma argument som anförts mot egenmäktigt förfarande tidigare talar dock för att inte heller självtäkt föreligger.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Dana Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (487)
2019-03-20 Magasinsförrådets ägare har slängt min egendom, är det brottsligt och kan jag kräva skadestånd?
2019-03-08 Begära handräckning för lös egendom
2019-03-05 Stöld när man glömmer betala varor i butik
2019-03-01 Vad kan stöld i butik föranleda för straff?

Alla besvarade frågor (66923)