Sista utflyttningsdag vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2020-05-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Min fråga gäller andrahandshyrning. Jag bodde i bostadsrätt med andrahands kontrakt. Kontraktet tog slut på torsdag den sista aprill 2020 och nästa vardag var först på följande måndag och därmed var flyttdatum på måndag 4 maj kl 12.00. Vi stannade i lägenheten tills måndag kl 12.00 precis som det står i lagen.Nu vill hyresvärden hålla en summa ur depositionen som hyra för dem dagarna vi stannade i lägenheten utöver hyreskontraktet. Har dem rätt att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Det är Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad som reglerar hyresförhållandet mellan dig och din före detta hyresvärd då det gäller en bostadsrätt (d.v.s. en egen bostad) och inte en hyresrätt.

Enligt 1 § 2 stycket i denna lag stadgas det dock att bestämmelserna i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) är tillämpliga i den utsträckning inte annat föreskrivits. Då det inte finns någon specifik bestämmelse om dagen för utflyttning ska därför reglerna i 12 kap JB tillämpas.

Sista utflyttningsdag var 4 maj - ni har gjort rätt!

Enligt 12 kap. 7 § JB gäller, precis som du skrivit i din fråga, att lägenheten ska lämnas dagen efter att hyrestiden löpt ut och om denna dag är en helgdag gäller istället den nästkommande vardagen - vilket i ditt fall var den 4 maj eftersom att 1 maj är en röd dag. Enligt 3 stycket gäller dock inte detta om annat har avtalats.

Ni hade alltså rätt till att stanna i lägenheten fram till klockan 12 den 4 maj 2020 (12 kap. 7 § 1 stycket JB), såvida det inte står annat i ert hyresavtal. Hyresvärden kan därför inte begära någon kompensation för att ni bodde kvar i lägenheten den helgen.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (625)
2020-10-02 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt
2020-09-29 Uppsägningstid för andrahands hyresgäst
2020-09-29 Skälig hyra när man hyr bostadsrätt i andra hand
2020-09-26 På vilka grunder kan en hyresgäst sägas upp?

Alla besvarade frågor (85242)