Sista utflyttningsdag vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2020-05-21 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Min fråga gäller andrahandshyrning. Jag bodde i bostadsrätt med andrahands kontrakt. Kontraktet tog slut på torsdag den sista aprill 2020 och nästa vardag var först på följande måndag och därmed var flyttdatum på måndag 4 maj kl 12.00. Vi stannade i lägenheten tills måndag kl 12.00 precis som det står i lagen.Nu vill hyresvärden hålla en summa ur depositionen som hyra för dem dagarna vi stannade i lägenheten utöver hyreskontraktet. Har dem rätt att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Det är Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad som reglerar hyresförhållandet mellan dig och din före detta hyresvärd då det gäller en bostadsrätt (d.v.s. en egen bostad) och inte en hyresrätt.

Enligt 1 § 2 stycket i denna lag stadgas det dock att bestämmelserna i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) är tillämpliga i den utsträckning inte annat föreskrivits. Då det inte finns någon specifik bestämmelse om dagen för utflyttning ska därför reglerna i 12 kap JB tillämpas.

Sista utflyttningsdag var 4 maj - ni har gjort rätt!

Enligt 12 kap. 7 § JB gäller, precis som du skrivit i din fråga, att lägenheten ska lämnas dagen efter att hyrestiden löpt ut och om denna dag är en helgdag gäller istället den nästkommande vardagen - vilket i ditt fall var den 4 maj eftersom att 1 maj är en röd dag. Enligt 3 stycket gäller dock inte detta om annat har avtalats.

Ni hade alltså rätt till att stanna i lägenheten fram till klockan 12 den 4 maj 2020 (12 kap. 7 § 1 stycket JB), såvida det inte står annat i ert hyresavtal. Hyresvärden kan därför inte begära någon kompensation för att ni bodde kvar i lägenheten den helgen.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?