Sexuellt umgänge med minderårig

FRÅGA
Jag är kär i en tjej, hon är 16 och jag är 24. Vi har inte haft sex än och nu undrar jag, är det lagligt?
SVAR

Hej, tack för din fråga.

Reglerna om sexualbrott återfinns i brottsbalkens (BrB) sjätte kapitel. När en person fyllt femton år äger den i princip rätt till att bestämma över sin egen kropp. Det finns dock en specialreglering som skyddar personer som är 15-18 år, se BrB 6:4 2 st. Överträds den bestämmelsen kan ett samlag med en omyndig ses som våldtäkt mot barn, alternativt sexuellt utnyttjande av barn. Om det finns samtycke från båda parter och hon a) inte är din avkomling, b) står under din fostran eller liknande, eller c) står under din vård eller tillsyn på grund av myndighetsbeslut aktualiseras dock ej reglerna.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll