Sexuellt ofredande under läkarbesök?

FRÅGA
Hej för ett tag sedan gjorde jag antagningsprövning för gmu och då skulle en läkare se över min kropp med kalsonger på. när vi var klara nöp han mig på låret och sa något i stil med "det var inte så mycket kött på benen". Är det faktum att läkaren tog mig på låret som att räknas som sexuellt ofredande/trakasserier?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en person ska ha gjort sig skyldig till sexuellt ofredande krävs att personen, på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande, ofredar en annan person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet (6 kap. 10 § brottsbalken). Detta innebär att handlingen måste ha någon form av sexuell innebörd, vilket den av omständigheterna att döma inte hade i detta fall. Kravet är inte uppfyllt om handlingen inte anses ägnad att kränka personens sexuella integritet, även om personen i det enskilda fallet känner sig kränkt av handlingen.

Eftersom handlingen saknar sexuell innebörd kan man diskutera om det istället skulle kunna röra sig om ”vanligt” ofredande. För ofredande döms bl.a. den som handgripligen antastar eller medelst annat hänsynslöst beteende annars ofredar annan (4 kap. 7 § brottsbalken). Med handgripligen antastar avses ex. vissa lindrigare misshandelsfall, till exempel fall då någon avsiktligt knuffar eller sparkar en annan person eller rycker eller sliter i offrets kläder. Det är svårt att avgöra med någon definitiv säkerhet, men det tycks enligt min bedömning inte vara så att läkarens agerande når upp till den nivå som krävs för att ett agerande ska utgöra ofredande.

Att läkarens handlande inte utgör ett brott innebär självklart inte att det är lämpligt av läkaren att nypa dig och uttrycka sig på det sättet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (418)
2021-07-28 Barnpornografi- sexuellt syfte
2021-07-26 Straffpåföljd vid köp av sexuella tjänster
2021-07-22 Preskriptionstid för sexuellt utnyttjande av barn
2021-07-12 Köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB att som kvinna köpa underlivsmassage på en massagesalong?

Alla besvarade frågor (94331)