Sexuellt ofredande, meddelanden

FRÅGA
Hej,Jag har just fått höra av gemensamma vänner att en kvinna som jag tidigare var vän med evt. har polisanmält mig för sexuellt ofredande. Hon menar att brottet skedde på Facebook Messenger. Under några veckors tid flörtade vi en hel del med varandra, och det visades intresse från båda håll. Vi pratade framför allt om att vi hade känslor för varandra och funderade på ett förhållande, men sexchattade även en del. Kvinnan skrev liknande meddelanden själv (som hon ofta dock tog bort direkt efter), visade aldrig något misstycke och bad mig inte att sluta i början. Efter några veckor bad hon mig dock att sluta då hon inte hade någon lust längre, varpå jag direkt slutade skriva sådana meddelanden. Vi va fortsatt nära vänner i flera veckor efter detta, förens hon plötsligt en dag bröt kontakten, spred misinformation om mig för våra gemensamma vänner, hotade mig på Snapchat och senare antagligen polisanmälde mig. Är risken stor att jag kan ha gjort mig skyldig till brott genom dessa sexuella meddelanden (endast text, inga bilder), trots att kvinnan inte gav några tecken på att hon upplevde det som obehagligt, och även skrev liknande meddelanden själv? Vi är båda i tjugoårsåldern.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexuellt ofredande regleras i 6 kap. 10 § 2st Brottsbalken. Sexuellt ofredande innebär att en person genom ord eller handling ofredar en annan på ett sätt som är menad att kränka dennes sexuella integritet.

Det som ska bevisas är att handlingen kränkte personens sexuella integritet. Det räcker med att handlingen typiskt sett kränker den sexuella integriteten.

Bevisning

Utgångspunkten är att det är den som påstår något som har bevisbördan. Det innebär att det är den som påstår att den har blivit utsatt för sexuellt ofredande ska bevisa det. Inom straffrätten är bevisbördan högt ställt. Det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Det innebär att personen som påstår att något har hänt ska kunna bevisa det med en sannolikhet på 90-95 %.

I detta fall

Utifrån den informationen du har lämnat anser jag inte att du har begått något brott. Anledningen är att personens sexuella integritet inte blev kränkt, eftersom hon deltog frivilligt i konversationen.

Att personen raderade sina meddelanden gör hennes berättelse mindre trovärdig eftersom hon inte kan bevisa att hon motsatte sig dina meddelanden. Mitt råd är dock att du tar en skärmdump på det som återstår av er konversation, för att säkra bevisning.

Ifall personen har anmält dig till polisen kommer det med största sannolikhet inte gå vidare till domstol eftersom det finns för liten bevisning som talar för att sexuellt ofredande har ägt rum.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (383)
2021-02-27 Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska?
2021-02-27 Kan en 14-åring straffas för våldtäkt?
2021-02-25 Får en 18 åring och 16 åring ha sex?
2021-02-23 Kan man göra ett frivilligt tillbakaträdande vid försök till köp av sexuell tjänst?

Alla besvarade frågor (89654)