Sexuellt ofredande m.m.

Hej kan man annmäla en person som tjattar med min sambo. Den personen skriver en massa sexistiska saker till min sambo , samt att han vill ha bort mej från min sambo , han vill att jag ska må dåligt så att jag ska ta mitt liv

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken (HÄR) anges att den som "genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet" döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Det är här tillräckligt att gärningen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Yttranden, kontakter via telefon, e-post m.m. kan om de har en tydlig sexuell inriktning vara att anse som sexuellt ofredande.

Skulle kontakterna inte anses ha en sexuell prägel skulle dessa dock kunna omfattas av bestämmelsen om ofredande i 4 kap. 7 § brottsbalken (HÄR). Här anges bland annat att den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan dömas för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Gärningen måste är ha kunnat kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Kontakterna kan i dessa fall vara sådana som sker över internet i olika chattforum m.m. Att till exempel framföra grova och detaljerade kränkningar av sexuell eller våldsam prägel kan utgöra ofredanden.

Av 4 kap. 4 b § brottsbalken (HÄR) framgår dessutom att om det sexuella ofredandet alternativt "vanliga" ofredandet var för sig utgjort ett led i en upprepad kränkning av offrets integritet kan personen dömas för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

Sammanfattning

Utan att veta närmare exakt vad som har skrivits till din sambo och i vilken omfattning är det svårt att avgöra om personen ifråga kan hållas ansvarig. Har chatt-meddelandena en tydlig sexuell prägel som är av sådan art att de "typiskt" sätt kränker offrets sexuella integritet? Har kontakterna varit störande och kunnat kränka den utsattes frid på ett kännbart sett? Har kontakterna varit en del i en upprepad kränkning? Kan någon alternativt flera av dessa frågor besvaras jakande bör du kunna anmäla personen ifråga!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”