Sexuellt ofredande att fotografera i vårdsyfte?

Jag ska hjälpa en vårdtagare till toaletten. Förflyttningen sker från sovrummet med hjälp av en lift till en hygienstol som sedan körs in i badrummet. Då vårdtagaren är placerad i hygienstolen så påstår hon att hon ej sitter tillräckligt långt in och ber mig att ändra hur hon sitter. Detta sker om & om igen trots att hon satt så långt in hon kunde, Hela tiden så hotar hon med att anmäla mig om jag inte gör som hon säger. Efter många förflyttningar i hygienstolen så kommer jag till insikten att vårdtagaren inte vill ta emot information från mig och om hon inte får bekräftelse om att hon sitter rätt så kommer hon att göra på sig i sovrummet. För att undvika detta så meddelar jag vårdtagaren att jag kan visa att hon sitter rätt med hjälp av ett foto, då ser hon med egna ögon hur hon sitter och behöver inte förlita sig på mig, som hon inte litar på. Jag frågar vårdtagaren om hon vill att jag gör det, hon svarar om jag inte gör det så kommer hon anmäla mig. Så ja fotar hennes rygg uppifrån ner då hon sitter i hygienstolen, inga intima delar syns på fotot och det går inte att identifiera hennes person, jag visar henne bilden som visar hur mycket kant som fanns kvar på hygienstolen. Efter att ha sett att hon satt rätt så accepterar hon det och jag raderar fotot framför hennes ögon. Nu är jag polis anmäld för sexuellt ofredande för att ha fotat hennes anus & vulva. Jag har blivit delgiven om att förundersökningen är klar & ska skickas till åklagare, Vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Av din fråga framgår inte om vårdtagaren är över eller under 15 år och därför går jag igenom både sexuellt ofredande enligt brottsbalken 6 kapitlet 10 § första stycket som gäller om vårdtagaren är under 15 år och enligt andra stycket som gäller om vårdtagaren är över 15 år.

Om vårdtagare är under 15 år innebär brottsbeskrivningen att gärningsmannen ”sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd”. För ansvar krävs att handlingen ska ha en klar och för en vuxen tydlig sexuell prägel. Det har inte din situation som du har beskivit den. Om det är en ung person låter det inte troligt att det skulle vara fråga om sexuellt ofredande.

Den andra situationen innebär att gärningsmannen ”annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet”. Detta brott kan även begås mot vuxna. Det är inte ett brott bara för att en person känner sig kränkt utan om handlingen med hänsyn till omständigheterna inte var menad att kränka personens sexuella integritet så uppfylls inte kravet och det skulle således inte vara ett brott. Det som sker mot ett barn kan vara en sexuell handling medans samma gärning mot en vuxen person kanske inte är en sexuell handling. Sexuellt ofredande handlar snarare om att till exempel kortvarigt röra annans könsorgan eller bröst. Något liknande har inte skett här eftersom att det bara är en bild.

I ett rättsfall där en femtonårig pojke fotograferade en klasskamrats könsorgan kunde han inte dömas för sexuellt ofredande eftersom att han saknade uppsåt att kränka kompisens sexuella integritet. Det gäller även i din situation. För brott enligt både första och andra stycket krävs att du skulle haft ett uppsåt att kränka den sexuella integriteten, i ditt fall finns det inte något av sexuell karaktär så därför ska du inte straffas. Jag vet inte hur bevisningen ser ut eller vad förundersökningen har visat därför föreslår jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vid en eventuell förhandling. Först föreslår jag dock att du försöker reda ut om det blir något åtal. Först efter det behöver du börja fundera på att ta ytterligare hjälp.

Hoppas att det gav svar på din fundering. Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma till mig.

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo