Sexuellt ofredande 6 kap 10 § BrB

FRÅGA
Sexuellt ofredande på nätet
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av informationen i din fråga framgår inte vad det är du undrar angående sexuellt ofredande på nätet. Du är välkommen att skicka in en ny fråga där du specificerar din frågeställning något.

Reglerna om sexuellt ofredande finns i 6 kap 10 § brottsbalken. Där stadgas att:
den som, i annat fall än som avses i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Ett sexuellt ofredande kan vara ett s.k. onlineövergrepp och behöver inte bestå i kroppslig beröring.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll