FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB22/05/2018

Sexuellt ofredande

Min dotter som är 11 är har under en idrottsträning fått en kram och en puss på kinden av sin manlige tränare. Hon känner inte honom särskilt väl och tyckte att det var äckligt.

Han har även burit shorts på ett sådant sätt (förmodligen utan kalsonger), att hon och andra barn sett hans blottade könsorgan.

Kan detta betraktas som sexuellt ofredande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kram och puss på kinden

Om han berör ett barn under femton år på ett sexuellt sätt gör han sig skyldig till sexuellt ofredande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år enligt 6:10 Brottsbalk (1962:700) Frågan är då vad som är att beröra någon på ett sexuellt sätt.

I förarbetena till lagtexten framgår att handlingen måste ha en klar och otvetydig sexuell prägel. Detta ska inte kunna tolkas som att ha något annat än en sexuell prägel (prop. s. 149). Handlingen ska vara gjord för att "reta eller tillfredsställa den vuxnes sexualdrift" (prop. 1983/84:105 s. 56).

Nu vet jag inte exakt hur kramen och pussen på kinden såg ut, men vanligtvis kommer det här inte klassas som sexuellt ofredande eftersom det inte har en sexuell prägel. Kramar är något man kan ge utan sexuell innebörd. Pussar på kinden likaså, men som sagt vill jag betona att det givetvis beror på hur omständigheterna såg ut!

Shorts som visar för mycket

Om han blottat sig på ett sätt som är ägnat att väcka obehag kan han dömas för sexuellt ofredande enligt 6:10 2 st Brottsbalk (1962:700). Att visa sitt könsorgan är en sådan handling.

Men, huvudregeln är att det krävs uppsåt för att kunna döma någon för ett brott, 1:2 Brottsbalk (1962:700). I din fråga låter det som det finns en osäkerhet om han gjorde det avsiktligt eller om det var en olyckshändelse. Kravet på uppsåt kan delas upp i två delar.

Den ena delen handlar om hans uppsåt att kränka.Det behöver inte ha varit hans syfte att kränka eller att de som såg kände sig kränkta, det är tillräckligt att blottningen typiskt sett uppfattas som kränkande.

Den andra delen handlar om hans uppsåt till att blotta sig. Han måste haft uppsåt att blotta sig för att kunna dömas. Att han visade sitt könsorgan ska alltså ha skett avsiktligt och inte vara en olyckshändelse.

Med vänliga hälsningar,


Emmy PetterssonRådgivare