Sexuellt ofredande?

FRÅGA
Hej,Jag har två frågor till dig men ska först ge lite bakgrundshistorik först.För ett par dagar sedan befann jag mig i min bil, då jag och flickvännen nyligen separerat, och fick sova otympligt en natt.Nåväl, dagen efter så var jag inloggad på internet och fick kontakt med en tjej som råkade vara 14 år. Men vi hade en sms-konversation om allt möjligt, och då har jag emellanåt uttryckt det som att jag hellre legat i hennes säng, då jag inte känt att det varit särskilt bekvämt i bilen. Dock har jag aldrig haft för avsikt att på något sätt skada eller kränka henne genom en sexuell handling. Jag trodde jag var rätt tydlig när jag skrev, men tydligen inte.Idag kontaktade någon som påstod sig vara denna tjejens pappa via tjejens mobil. Han var upprörd över det jag skrivit till henne, och berättade om att de skulle gå till polisen med detta. Jag blev naturligtvis orolig, och bad om ursäkt för mina olämpliga sms. För att göra historien kort så fick jag två förslag av pappan, och det ena var att han skulle gå till polisen och det andra var att jag skulle ersätta dem för skador på tjejens mobil som tydligen skulle uppkommit i samband med våra konversationer.Min första fråga lyder; handlar detta om sexuellt ofredande, även om jag inte klart gett uttryckt för något intimt?Min andra fråga är; är det som pappan gör någon form av utpressning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är såklart väldigt svårt för mig att avgöra vad som skrivits i eran sms-konversation och därav väldigt svårt att svara på om du har begått något brottsligt. Det som framgår är dock att den flicka du haft kontakt med endast är 14 år.

För att ett sexuellt ofredande av barn under 15 år, 6 kap 10 § brottsbalken, här, ska föreligga krävs det att gärningspersonen berört barnet på ett sexuellt sätt eller förmått den att medverka i någon sexuell handling. Utifrån vad jag har förstått dig som så har du inte träffat denna flicka varför sexuellt ofredande enligt detta stycke inte kan anses ha begåtts.

I lagrummets andra stycke, https://lagen.nu/1962:700#K6P10S2, ger utrymme för att döma någon för sexuellt ofredande om personen genom ord eller handlingar ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Tydliga sexuella kontakter via sms eller mejl ingår här. Beroende på hur er konversation såg ut så kan du alltså ha gjort dig skyldig till sexuellt ofredande.

Det finns ett antal regleringar ämnade att skydda barn från sexuella övergrepp och en särskild reglering som tar sikte på att skydda barn från att bli utnyttjade över t.ex. kontakt via internet eller på sms. Brottet heter kontakt med barn i sexuellt syfte, 6 kap 10a § BrB, https://lagen.nu/1962:700#K6P10aS1, och kan resultera i både böter och fängelse.

För att bli dömd för detta krävs att du haft för avsikt att utföra någon sexuell handling med henne eller försökt förmå henne att posera sexuellt. Utöver detta krävs att ni kommit överens om eller visat gemensam viljeriktning att mötas på någon plats eller en vis tid och sedan försöker se till att hon går med på det genom att t.ex. skicka vägbeskrivningar eller upprepade gånger ta kontakt med henne. Eftersom endast du kan svara på vad som skrivits i er konversation så vet inte jag om det är så att detta är uppfyllt.

Något som också spelar roll i detta är hur stor åldersskillnad det är mellan er, domstolar brukar vara mer förstående om personerna i fråga är nära i ålder. T.ex. om en 16-åring och en 14-åring har en konversation med ovanstående nämnda sexuella innebörd. Ju äldre personen blir desto större risk är det såklart att ett barn under 15 år inte har inlåtit sig i sexuella förbindelser frivilligt.

Angående din andra fråga så krävs det för att det ska föreligga ett utpressningsfall enligt 9 kap 4 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K9P4S1, att pappan har utövat olaga tvång, 4 kap 4 § BrB, här.

Att hota om att åtala någon eller att ange denne för brott kan räknas som ett sådant olaga tvång under förutsättning att det är otillbörligt. Otillbörligt är ett komplicerat begrepp då det innefattar många avvägningar och ett exempel på detta är att personen som utövar utpressningen vinner oskälig ekonomisk vinning eller fördel. I detta fall vet jag inte tillräckligt för att avgöra om det skulle anses vara otillbörligt att göra som pappan gör och således kan jag inte riktigt avgöra om det föreligger utpressning eller inte.

Sammanfattningsvis:

Det händelseförlopp du beskriver skulle kunna vara sexuellt ofredande om de sms du skickat haft en sexuell karaktär, men beroende på omständigheterna kan det också utgöra kontakt med barn i sexuellt syfte. Detta för att flickan är under 15 år.

Pappans handling kan utgöra utpressning under förutsättning att tvånget han utsatt dig för genom att hota med åtal kan anses vara otillbörligt. I detta fall finns omständigheter som talar för båda hållen och med den bristfälliga information jag har är det svårt att avgöra om det föreligger utpressning eller olaga tvång.

Övriga omständigheter:

När det kommer till att ha sexuell kontakt och utföra sexuella handlingar med barn under 15 år är det straffbart oavsett om barnet samtycker eller inte. Barnet anses alltså inte kunna ge sitt samtycke och således utgör det en brottslig gärning även om båda är med på det.

Jag hoppas att du utifrån denna information har svar på dina frågor.

Mvh

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll