Sexuella trakasserier som Diskriminering

2017-01-31 i Trakasserier
FRÅGA
Hej, jag är skyddsombud på ett större företag och har för första gången stött på ett fall av sexuella trakasserier av sin närmaste chef. Är lite osäker på vad den som är utsatt har för rättigheter? Är det något mer hen kan göra än att invänta resultatet av företagets utredning och eventuella åtgärder? Bör hen polisanmäla eller anmäla till DO, eller är det meningslöst innan arbetsgivarens utredning är klar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det är lite olika rättsliga aspekter av den här frågan som jag vill belysa.

Eftersom ni inte anger specifikt vad som skett, så kan jag tyvärr inte göra en bedömning av den straffrättsliga aspekten. Mitt råd till personen skulle vara att kontakta polisen angående eventuella brott som begåtts.

Ur ett arbetsrättsligt perspektiv så är det här en diskrimineringsfråga. Sexuella trakasserier utgör i lagens mening diskriminering, enligt 1 kap 4 §, första stycket, fjärde punkten Diskrimineringslagen. Arbetsgivaren får inte diskriminera arbetstagare enligt 2 kap 1 § första stycket, första punkten. Du skriver att en chef är den som utsatt personen för sexuella trakasserier. En chef kan likställas med arbetsgivaren, enligt 2 kap 1 § tredje stycket, och därför skulle detta innebära att arbetsgivaren har brutit mot diskrimineringsförbudet.

Då arbetsgivaren brutit mot diskrimineringsförbudet så kan personen begära diskrimineringsersättning för den kränkning som diskrimineringen inneburit, enligt 5 kap 1 §. Diskrimineringsersättning ska beräknas till en rimlig nivå till den drabbade dels utifrån hur allvarlig överträdelsen varit, och dels utifrån vad som kan förväntas innebära att diskriminering motverkas i samhället. Det är omständigheterna i det enskilda fallet som ska avgöra. jag tänker dock ge två exempel ur praxis:

Enligt ett rättsfall från 2016(AD 2016 nr 38), tilldömdes en arbetstagare 50 000 kr i diskrimineringsersättning för sexuella trakasserier av arbetsgivaren. I detta fallet rörde det sig om fysiska närmanden på arbetsplatsen. I rättsfallet AD 2013 nr 29 tilldömdes en kvinna, som tvingats bära en skylt med sin BH-storlek på, 50 000 kr i diskrimineringsersättning.

Företaget har dessutom, som jag förstår att du känner till, en skyldighet att utreda och vidta skäliga åtgärder för att förhindra sexuella trakasserier i framtiden. Vilka åtgärderna ska vara är beroende av hur allvarligt och omfattande ert fall av sexuella trakasserier är. Det kan handla om åtgärder som tillsägelser och uppmaningar i lindrigare fall, och omplaceringar och varningar i svårare fall. Om de åtgärder man vidtar inte hjälper är man skyldig att vidta vidare åtgärder.

Om inte arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter att utreda och vidta skäliga åtgärder så kan detta också utgöra en grund för en diskrimineringsersättning.

Sammanfattning:

Arbetsgivaren kan, eftersom det var en chef som utförde de sexuella trakasserierna, ha brutit mot diskrimineringsförbudet, och kan därför vara skyldig att betala diskrimineringsersättning till personen. Om inte den utredning och de åtgärder som arbetsgivaren vidtar är tillräckliga, så kan det också vara grund för diskrimineringsersättning.

Råd:

Om ett brott begåtts bör ni anmäla det till polisen. Personen bör ta kontakt med sitt fack för att få råd och stöd med frågan om diskrimineringsersättning Facket kan företräda personen i frågan. Om personen inte är fackligt ansluten, eller om facket inte företräder personen, så kan ni anmäla detta till DO, så kan DO företräda personen. Hur man går tillväga för att göra en anmälan till DO kan ni läsa om på deras hemsida. Behöver ni stöd utav en verksam jurist med ert ärende så kan ni boka tid via den här länken.

Jag hoppas att ni tycker er ha fått svar på er fråga, annars kan ni använda er utav kommentarsfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.

Vänligen,
Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trakasserier (77)
2021-04-30 Vad kan man göra när en kollega uppträder obehagligt?
2021-04-06 Har man rätt att diskriminera?
2021-02-25 Trakasserier av chef
2021-01-30 Får en konsument välja att neka hjälp från någon pga etnicitet eller trosföreställning?

Alla besvarade frågor (94568)