Sexuella trakasserier

FRÅGA
Om man blir anmäld för sexuell trakasseri och det inte är sant vad kan man göra som motdrag?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Sexuella trakasserier är ett brott som beskrivs i Brottsbalken, det går under namnet ofredande 4 kap. 7§ Brottsbalken eller sexuellt ofredande 6 kap. 7 § Brottsbalken. Detta är ett brott som staten åtalar dig för och inte personen som anser sig ha blivit utsatt. Det är åklagaren som har bevisbördan att bevisa att händelsen har inträffat. Det är även staten som ser till att du får en advokat/offentligt ombud.

Oskyldighets presumptionen är en princip inom vårt rättssystem som innebär att du är oskyldig tills motsatsen bevisats. Det är som nämnt ovan åklagaren som lär visa att händelsen har inträffat.

Det motdrag du bör göra, gör staten åt dig i form av ditt offentliga biträde som kan ge dig rådgivning inför en rättegång och även kommer företräda dig i domstolen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (351)
2021-01-18 Vad menas med koppleri?
2021-01-18 När gör man sig skyldig till brottet koppleri och vilka kan enligt svensk rätt begå brott?
2021-01-18 Är det olagligt att främja prostitution?
2021-01-18 Från vilken ålder kan man samtycka till sexuella relationer?

Alla besvarade frågor (88256)