Sexualbrott och psykisk sjukdom

FRÅGA
Hej! Får man ha sex med en psykisk sjuk.(man får veta om sjukdomen efter samlag.)? Det var en frivillig samlag av båda parter, men den psykiskt sjuk person har polisanmälld den andra parten om sexuellt övergrepp Är man skylldig isåfall? Hur kan man bevisa att det var en frivillig samlag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Sexualbrotten regleras i 6 kap. brottsbalken.

Är det ett brott för att personen är psykiskt sjuk?

För att det ska vara en våldtäkt krävs det att gärningsmannen med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag (6 kap. 1 § brottsbalken). I bestämmelsen anges det vidare att man vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte särskilt ska beakta om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. Vidare anges det att det aldrig kan anses vara frivilligt om gärningsmannen utnyttjar en annans psykiska störning (6 kap. 1 § första stycket 2 punkten brottsbalken). Utifrån vad du anger i din fråga anser jag inte att rekvisiten är uppfyllda, eftersom du skriver att det var frivilligt från båda sidor och att personen inte visste om den psykiska sjukdomen förrän efter samlaget. På så vis har inte personen utnyttjat den psykiska störningen. Samtycket ska finnas under tiden, och det spelar därför ingen roll om man "ångar sig" efteråt.

Hur kan man bevisa att det fanns samtycke?

Detta är en svår fråga att svara på utan att veta fler omständigheter än de som anges. Mitt tips är att vara ärlig och att återberätta sanningen så detaljerat som man kan, eftersom det ökar en persons trovärdighet. Skulle det gå till domstol har då rätten lättare att bedöma huruvida samtycke fanns eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98506)