Sextonårings köp av kläder och cykel

2015-09-03 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Jag undrar om en person som är 16 år får ingå avtal, alltså köpa t.e.x. kläder, för ett gåva som har tänkt att gå till något annat, t.e.x. en cykel? mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som huvudregel så kan inte den som är under 18 år råda över sin egen egendom eller ingå förbindelser, exempelvis genom att ingå köpeavtal om kläder och cyklar, oavsett om köpet avser något som ska ges bort i gåva till någon annan eller inte. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 9:1. För att en omyndig person ska kunna ingå avtal med bindande verkan så måste förmyndaren ha givit sitt samtycke (Föräldrabalk 9:6 första stycket). Det kan vid en första anblick tyckas bökigt att barn behöver inhämta samtycke för att köpa något, men i praktiken så brukar säljare på motiverade grunder rätteligen kunna förutsätta att förmyndaren har givit sitt tysta samtycke i fråga om enklare inköp, exempelvis glassar, böcker, tidningar, leksaker, spel, samlarkort eller kläder. Eftersom cyklar och vissa klädesartiklar dock kan vara dyra i pris så kommer en seriös säljare med stor sannolikhet att kräva förmyndarens uttryckliga samtycke till köpet. Detta kan dock enklast lösas genom att förmyndaren följer med sextonåringen till affären och muntligen ger sitt godkännande.

Till denna huvudregel föreligger dock ett antal undantag. Om sextonåringen har ett eget hushåll så har denne rätt att ingå avtal med bindande verkan för handlingar som vanligen företas för hushållet, exempelvis inköp av kläder och mat (Föräldrabalk 9:2 a första stycket). Eftersom personen du talar om är sexton år gammal så får denne på egen hand också råda över de pengar som han eller hon har tjänat efter att han eller hon fyllde sexton år. Samma sak gäller också avkastning av sådan egendom och vad som har trätt i dess ställe, med andra ord exempelvis sparränta från ett bankkonto där pengarna ligger insatta eller de föremål som han eller hon har köpt för pengarna (Föräldrabalk 9:3 första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Du tolkade min fråga fel. Jag menar att 16-åringen fått pengar i gåva som han vill köpa kläder för, men föräldrarna som gett pengarna (gåvan) sagt att de önskar att han köper en cykel.
2015-09-07 17:34
Jag får be om ursäkt för missförståndet. Nu förstår jag bättre vad du menade i din fråga. Om den omyndige har fått pengarna i gåva under uttryckligt villkor att han eller hon själv får råda över dem så kan han eller hon använda dem exempelvis som betalningsmedel vid köp, om vi här samtidigt förutsätter att gåvogivarnas önskan om att en cykel skulle köpas för pengarna endast var en rekommendation (Föräldrabalk 9:3 första stycket). Finns det dock inget uttryckligt villkor om att det står sextonåringen fritt att råda över pengarna så kan denne i enlighet med huvudregeln inte använda dem för att köpa något utan förmyndarnas samtycke, varvid något giltigt avtal inte har kommit till stånd. Om pengarna dock inte ska anses som gåva, utan snarare medel för att sextonåringen på föräldrarnas uppdrag skulle köpa en cykel, så anses sextonåringen som fullmäktig. Eftersom sextonåringen i egenskap av fullmäktig inte är part i avtalet mellan föräldrarna och försäljaren så saknar det betydelse att han eller hon är omyndig. Om vi förutsätter att fullmakten endast var ett meddelande från föräldrarna till sextonåringen om att köpa en cykel, varpå en säljare i god tro inte med fog hade kunnat ana sig till att sextonåringen agerade på någons uppdrag, så har inte ett giltigt avtal mellan föräldrarna och säljaren kommit till stånd med hänseende till att sextonåringen handlade utanför befogenheten genom att istället för en cykel köpa kläder för pengarna. Detta framgår av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 11 § andra stycket, och 18 §. Eftersom sextonåringen är omyndig så kan klädsäljaren dessutom inte kräva att denne går in som avtalspart. Eftersom ett avtal inte har kommit till stånd i båda fallen så ska sextonåringen återlämna kläderna, eller ersättning om han eller hon redan har hunnit använda dem, och säljaren ska i sin tur återlämna köpebeloppet, varvid dessa kan kvittas mot varandra. Skulle kläderna dock inte ha kommit sextonåringen till nytta, exempelvis för att de var så pass dyra och exklusiva att detta översteg vad som var nödvändigt för dennes klädbehov, så kan det bli fråga om att ersättningen han eller hon ska utge blir nedsatt (Föräldrabalk 9:7 första stycket). Med vänlig hälsning Daniel Nykvist, Lawline
2015-09-08 18:27
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (127)
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?
2020-07-15 Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?

Alla besvarade frågor (85738)