Sextonårings köp av kläder och cykel

2015-09-03 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Jag undrar om en person som är 16 år får ingå avtal, alltså köpa t.e.x. kläder, för ett gåva som har tänkt att gå till något annat, t.e.x. en cykel? mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som huvudregel så kan inte den som är under 18 år råda över sin egen egendom eller ingå förbindelser, exempelvis genom att ingå köpeavtal om kläder och cyklar, oavsett om köpet avser något som ska ges bort i gåva till någon annan eller inte. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 9:1. För att en omyndig person ska kunna ingå avtal med bindande verkan så måste förmyndaren ha givit sitt samtycke (Föräldrabalk 9:6 första stycket). Det kan vid en första anblick tyckas bökigt att barn behöver inhämta samtycke för att köpa något, men i praktiken så brukar säljare på motiverade grunder rätteligen kunna förutsätta att förmyndaren har givit sitt tysta samtycke i fråga om enklare inköp, exempelvis glassar, böcker, tidningar, leksaker, spel, samlarkort eller kläder. Eftersom cyklar och vissa klädesartiklar dock kan vara dyra i pris så kommer en seriös säljare med stor sannolikhet att kräva förmyndarens uttryckliga samtycke till köpet. Detta kan dock enklast lösas genom att förmyndaren följer med sextonåringen till affären och muntligen ger sitt godkännande.

Till denna huvudregel föreligger dock ett antal undantag. Om sextonåringen har ett eget hushåll så har denne rätt att ingå avtal med bindande verkan för handlingar som vanligen företas för hushållet, exempelvis inköp av kläder och mat (Föräldrabalk 9:2 a första stycket). Eftersom personen du talar om är sexton år gammal så får denne på egen hand också råda över de pengar som han eller hon har tjänat efter att han eller hon fyllde sexton år. Samma sak gäller också avkastning av sådan egendom och vad som har trätt i dess ställe, med andra ord exempelvis sparränta från ett bankkonto där pengarna ligger insatta eller de föremål som han eller hon har köpt för pengarna (Föräldrabalk 9:3 första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (125)
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?
2020-07-15 Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?
2020-04-06 Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?
2019-12-13 Får omyndiga ha ett eget kreditkort?

Alla besvarade frågor (82573)