Sex på allmän plats

Hej! Jag undrar om man kan bli straffad om man smygtittar på ett par som tex har sex ute, dvs kan det räknas som ofredande, kränkande eller liknande och spelar det i så fall någon roll om det inte är meningen att bli upptäckt? Omvänt, kan man bli straffad för att ha sex ute om man råkar bli upptäckt eller är det ok på offentlig plats som skog, strand om man smyger undan någonstans och inte gör det helt öppet?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga! 

Att titta på ett par som har sex på allmän plats är ej straffbart. 

Att däremot ha sex på allmän plats kan vara straffbart om det upptäcks. Rubriceringen blir beroende av omständigheterna, men tänkbara rubriceringar är: sexuellt ofredande (möjligtvis också vanligt ofredande) eller förargelseväckande beteende.

Om sexualakten utförs någorlunda diskret torde förargelseväckande beteende (brottsbalken 16 kap 16 §) vara det troligaste utfallet vid fällande dom. Straffet för förargelseväckande beteende är penningböter.

Huruvida uppsåtet är att upptäckas eller inte i det specifika fallet spelar ingen roll eftersom paragrafen är utformad på så vis att det räcker att beteendet är "ägnat" att väcka förargelse. 

Detta innebär att beteendet typiskt sett ska vara förargelseväckande enligt allmänt rådande normer vilket sex på allmän plats torde vara.

Brottsbalken hittar du Här

Mvh

David IngvarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”