Ses starka lukter i min studentlägenhet som en störning?

Hej! Jag bor i en hyresrätt (studentlägenhet) och jag har sedan flera veckor tillbaka upplevt att matos/lukter från matlagning i min lägenhet från någonstans i övriga lägenhetshuset. Jag har felanmält detta till min hyresvärd (SGS) men får till mig att det är inget som dom kommer fixa. Stämmer verkligen detta? Skapar en obehaglig boendemiljö när jag konstant får leva med dessa starka dofter.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag tolkar din fråga som att dina grannar lagar mat där lukten tränger in i din lägenhet, vilket du upplever som störande, och undrar vad du kan göra åt situationen. Jag tolkar det som att du bor i en hyresrätt. 


Den reglering som aktualiseras är i 12 kap i Jordabalken (JB), den s.k hyreslagen.


Kan lukter utgöra en störning?

En hyresgäst har en skyldighet att se till att de i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra andras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas, i enlighet med 12 kap 25 § JB. Emellertid framgår det inte i lagtexten vad som avses med en störning. Således måste vägledning i frågan om lukt kan utgöra en störning hämtas från förarbeten och rättspraxis. 


I propositionen 1992/93:115, som utgör förarbetet till den ändring i JB som gav 12 kap 25 § JB sin nuvarande utformning redogörs för att begreppet "störning" inte specificeras till en särskilt form av störning. Det öppnar upp för att inbegripa alla möjliga typer av störningar, inklusive lukter. 


I RH 1994:84 ansåg Hovrätten att brandlukt och annan stickande lukt utgjorde en störningar som påverkade grannar. 


Bör störningen tålas?

Vid bedömningen om vilka störningar som skäligen bör tålas får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar grannar ska behöva tåla. Någon särskild hänsyn till grannar som är känsligare än normalt kan inte tas, och inte heller till grannars särskilda behov som inte är förenliga med vad som är ett vanligt förekommande (exempelvis avvikande sovtider etc). 


I rättspraxis har störande lukter till största del vari lukter som har kunnat härledas från att hyresgästen har vanvårdat lägenheten. Mat kan tillagas på varierande sätt och med olika ingredienser, coh således är det skäligen någonting som bör tålas. Utifrån en helhetsbedömning av din situation så bör det inte anses utgöra en sådan störning som omfattas av 12 kap 25 § JB


Sammanfattningsvis

Alltså kan det konstateras att en lukt kan utgöra en störning och att begreppet "störning" i lagtexten inte begränsas till ljud eller  vibrationer. Emellertid bör det desvärre utgöra en sådan störning som skäligen ska tålas. Min rekommendation till dig är att vända dig till hyresvärden och istället be om att denne ska se över ventilationen och köksfläktarnas funktion. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att äter kontakta oss på Lawline! 


Med vänliga hälsningar, 

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000