Ses barnbarn som bröstarvingar gällande förskott på arv

2018-10-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far har nyss gått bort och efterlämnar mig och min syster som dödsbodelägare. För 12 år sedan gav han via gåvobrev bort sitt fritidshus som enskild egendom till ett av mina barn. Nu hävdar min syster att fritidshuset ska tas upp som ett förskott av arv och därmed ska räknas av mitt arv. Värdet som ska tas upp är marknadsvärdet vid dödsfallet (och inte värdet då gåvan gavs för 12 år sedan). Min son har renoverat och byggt ut huset under dessa år så värdet har ökat iom detta, samt att bostadsmarknaden såklart generellt gått upp. Är det verkligen rätt sätt att räkna på ?Vad har jag för rättigheter i denna situation ? Det är ju inte till mig som förskottet gått, utan till mitt barn.Det finns inget testamente skrivet i övrigt.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga här på lawline.

Du har ställt en intressant fråga och jag ska göra mitt bästa för att ge dig ett godtyckligt svar.

Som jag tolkat det så är du och din syster de enda arvingarna och är delägare i dödsboet. Jag antar också att din far var ensamstående när han dog, att ingen sambo eller maka är med i bilden.

Ärvdabalken är uppbyggd på ett sätt som försöker dela arvet lika mellan alla barnen. Det finns därför en presumtion om att gåvor som getts till en bröstarvinge under din fars livstid ska ses som ett förskott på arv och därmed avräknas från deras arv, 6:1 ÄrB.

Dock för att du är i livet så ses inte ditt barn som bröstarvinge i lagens mening och paragrafens andra stycke gäller då. Andra stycket gäller då din far har gett gåvor till andra arvingar i familjen. Då är presumtionen tvärtom, att gåvan inte ska ses som ett förskott om det inte tydligt har blivit sagt. Därmed skulle presumtionen för huset ditt barn fått vara att det inte är ett förskott på arvet.

Skulle det dock ses som ett förskott, så ska gåvans värde idag användas. Anledningen till det är att man ska se huset som om det aldrig lämnat din fars ägo. Med tanke på att din son har renoverat och fixat huset kan en tänka sig att fastigheten är värd mer idag än det hade varit utan renovationen. I detta läge skulle en sakkunnig behöva fastställa vilken typ av värdeökning som renovationen har lett till.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att skriva en följdfråga i kommentarsfältet

Tack!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll