Serveringstillstånd vid privata tillställningar

FRÅGA
Hej! Vi skall ha ett bröllop. Vi skall hyra lokal, köpa mat, hyra personal, allt från en catering firma, men bjuder på alkohol som vi själva köpt in från Tyskland. Behöver man tillstånd för detta? Är det något man måste tänka på?Gästerna är bestämda i förväg.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall är alkohollagen (2010:1622) tillämplig.

Krävs tillstånd för servering av alkohol på privata fester?

Reglerna om servering av alkoholdrycker finns i 8 kap. alkohollagen. Som huvudregel krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker enligt 8 kap. 1 § 1st. alkohollagen. Däremot finns det ett undantag till detta i 8 kap. 1a §. Däri stipuleras att serveringstillstånd inte krävs om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköpt av dryckerna och äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

I ditt fall är undantaget tillämpligt, då ni avser att ha en privat tillställning med ett antal i förväg bestämda gäster. Inget kommersiellt syfte kan heller anses föreligga i detta fall. Ni behöver således inget serveringstillstånd.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80629)