Serveringstillstånd för kyrkan vid nattvard?

2017-08-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
serveringstillstånd för kyrkan för att servera nattvard.Hej har läst alkohollagen och kan inte få i hopa det med att kyrkan serverar nattvard med vin utan tillstånd.vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En första fråga att ställa sig är huruvida nattvarden går under begreppet ”servering” enligt alkohollagen. Enligt en definition från länsstyrelsen är ”servering” som begrepp applicerbart när en restaurant serverar mat och dryck som förtärs på själva restauranten. Det är enligt mig tveksamt att nattvarden (där det bjuds på en mycket liten mängd vin) skulle gå under denna serveringsdefinition. Här borde det istället handla om att man bjuder på alkohol, vilket gör att det serveringstillstånd som beskrivs i (8 kap 1 § alkohollagen) inte behövs för kyrkan.

Frågan blir då istället om det är tillåtet för kyrkan att bjuda på en denna mindre mängd alkoholhaltig dryck. I alkohollagen står att det är tillåtet att bjuda en minderårig person på en mindre mängd alkohol så länge förtäringen sker på platsen och under ordnade förhållanden (3 kap 9 § tredje stycket alkohollagen). Dessa rekvisit anser jag vara uppfyllda vid en nattvard, då det helt klart handlar om en mindre mängd alkohol som dessutom förtärs under ordnade former i kyrkan. Att bjuda en vuxen person på denna mängd alkohol under dessa förhållanden torde följaktligen också vara acceptabelt för kyrkan.

Det är i mitt tycke en intressant samhällsdebatt huruvida det är lämpligt att kyrkan ska bjuda på alkoholhaltigt vin vid nattvarden (med tanke på alkoholens potentiellt skadliga effekter). Rent juridiskt borde det dock inte finnas något som hindrar kyrkan från denna bjudning, då det just handlar om en bjudning och inte en servering. Den mycket ringa mängden och de ordnade formerna under vilka alkoholen förtärs, gör att det enligt mig inte finns något hinder i alkohollagen mot en nattvard med alkoholhaltigt vin.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (666)
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

Alla besvarade frågor (94331)