Serveringstillstånd för alkohol

FRÅGA
Hej!Jag gör en tidning och vill på en mässa bjuda på vin till besökarna. Jag vill dessutom ge vin till dem som köper en prenumeration. Är detta tillåtet?Jag kan ordna så att jag i förväg bjuder in mina prenumeranter till montern för att bjuda på ett glas vin.Räknas det då som slutet sällskap?Vänligen Stefan Janeld
SVAR

Hej Stefan och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tyvärr är reglerna om servering av alkohol rätt strikta och det finns en risk att du kommer behöva ett tillstånd av kommunen för att göra detta. Enligt 8 kap 1 § Alkohollagen krävs tillstånd av kommunen för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Det framkommer av 8 kap. 1 a § Alkohollagen att det inte krävs serveringstillstånd om serveringen:
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Det krävs därmed att lokalen där mässan håller till inte har annan försäljning av alkohol, sällskapet redan är bestämda personer(som du själv nämnde) samt att det sker utan vinstintresse och kostar mer för deltagarna än inköpspriset på alkoholen.

Serveringen sker i ditt fall i ett slutet sällskap, första punkten i regeln är därmed uppfylld och troligtvis även punkt 3 om det är en vanligt hall för en mässa. DOCK är huvudfrågan i detta fall om försäljningen sker utan vinstintresse. Din tanke med att bjuda på vin är troligtvis att locka fler personer att börja prenumerera på tidningen? Det är därmed tveksamt om detta får ske utan tillstånd från kommunen.

Jag föreslår att du tar kontakt med kommunen där mässan ska hållas och frågar om detta kräver ett tillstånd.

Hoppas jag gav dig lite vägledning!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (794)
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?
2021-01-12 Vilka gym- och sportanläggningar omfattas av pandemilagens bestämmelser?
2021-01-10 Påverkar Pandemilagen bjudningar i hemmet?

Alla besvarade frågor (88107)