Serveringstillstånd

2015-10-15 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag vill ha en fest för ungefär 200 personer och jag vill servera alkohol (sälja) det är ett slutet sällskap med vakter mm Min fråga är då... Måste jag ha tillstånd för det samt vart måste alkoholen vara köpt och sist vad är det för konsekvenser på att inte ha tillstånd för mig samt lokalägaren?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om tillstånd för servering av alkohol finns i alkohollagen som du hittar här. Jag citerar här 8:e kapitlets 1a §:

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

1.avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Som jag förstår din fråga avser din fest ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer samt att festen hålls utan vinstintresse och utan att gästerna behöver betala något extra (endast självkostnadspris) för dryckerna. Därmed blir det avgörande vilken lokal du ska hålla festen i.

Om det skulle vara en lokal så som den beskrivs i punkten 3 så krävs tillstånd. I så fall måste alkoholen som serveras vara köpt på Systembolaget. Om du bryter mot någon av dessa två krav kan du dömas för olovlig försäljning av alkohol till böter eller fängelse i högst två år.

Det är kommunen där du ska hålla festen som utfärdar tillstånd så för fortsatta funderingar rekommenderar jag att du vänder dig dit.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll