FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/06/2013

Servering av alkohol till underåriga vid festtillställning

Hej! Min flickvän vill bjuda in sin klass på fest. Klassen består av 16-åringar, min flickvän är 18 år och jag är 22. Gör jag mig skyldig till något brott genom att låta dem konsumera alkohol i min lägenhet?

Lawline svarar

Hej! Alkohollagen (2010:1622) är tillämplig. I mitt svar utgår jag från att det är lagliga drycker, exempelvis sådana som säljs på Systembolaget. Servering av alkoholdrycker får inte ske till den som inte har fyllt 18 år. Alkoholdrycker får inte heller lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel, 3:7-8 alkohollagen. I 11 kap. finns vissa straffbestämmelser, i detta fall 11:9.

Det är dock tillåtet (och utgör följaktligen inte något brott) att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt, 3:9 3 st. Dessa rekvisit: mindre mängd, på platsen, ordnade förhållanden samt försvarligt bör tolkas restriktivt, det vill säga snarare underdriva än överdriva. Jag rekommenderar att vara försiktig med detta. Exempelvis är lätta alkoholdrycker att föredra framför starka drycker.

Om dessa personer skulle förtära medhavd alkoholdryck så torde inte du kunna straffas för detta. I stället är det de personer som har försett dessa ungdomar som kan göra sig skyldig till brott, men jag råder dig att vara lika försiktig och restriktiv som ovan.


Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo