Servering av alkohol på kurser utan serveringstillstånd

2017-10-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
En verksamhet tjänar pengar på att erbjuda målarkurser. Under kurserna bjuds deltagarna på alkoholhaltig dryck. Verksamheten bedrivs i en lokal utan serveringstillstånd. Man behöver inte vara medlem för att vara med utan endast på boka en plats via deras hemsida. Drycken ingår i priset tillsammans med målarutrustning och instruktörsledd undervisning.Är detta lagligt? När jag tittar på följande: http://www.overkalix.se/naringsliv/tillstand-regler-tillsyn/forsaljning-och-servering/serveringstillstand/tillfallig-servering-av-alkoholdrycker-till-slutet-sallskap/Upplever jag det som att verksamheten bryter mot både punkt 1,2 och 3. Vad anser ni?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så regleras servering av alkohol i alkohollagen. För att få servera alkohol så krävs i normalfallet ett så kallat serveringstillstånd vilket utfärdas av kommunen där serveringsstället är beläget enligt 8 kap 1 § alkohollagen. I vissa fall krävs dock inte detta vilket framgår av 8 kap 1a § alkohollagen. Punkterna som finns där är ungefär dom som finns med i den länk du skickade med och alla punkter i 8 kap 1a § måste då vara uppfyllda för att servering utan tillstånd ska få ske.

Första punkten i 8 kap 1a § alkohollagen gäller att det avser ett enstaka tillfälle för i förväg förutbestämda personer. Om detta rör ett enstaka tillfälle eller liknande kan jag inte 100% svara på då det inte framgår av frågan men rör det sig om av servering flertalet gånger så krävs ett serveringstillstånd. Sker det någon enstaka gång, exempelvis om kursen har ett jubileum eller liknande så kan det vara okej. Andra delen av frågan att det ska röra sig om förutbestämda personer verkar vara uppfyllt om man måste anmäla sig på deras hemsida. Däremot är det inte okej om man kan köpa in sig på kursen på plats.

Andra punkten i 8 kap 1a § alkohollagen säger att serveringen ska ske utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköpet av dryckerna. Detta innebär att dryckerna inte får kosta mer än vad de kostade att köpa in samt att andra kostnader inte får förekomma. Är det exempelvis ett visst pris på kursen som uppgår till ett högre pris än priset på alkoholen så krävs alltså också ett serveringstillstånd.

Tredje punkten i 8 kap 1a § alkohollagen kräver att servering sker i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol vilket det dock inte verkar göra i detta fall.

För att summera det hela och utan att ha alla detaljer för att kunna ge ett helt säkert svar så verkar det som att punkterna i 8 kap 1a § inte är uppfyllda och därmed krävs ett serveringstillstånd. Om nu servering sker regelbundet på denna kurs eller om kursen kostar mer än självkostnadspriset för alkoholen så krävs alltså ett serveringstillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?