Servering av alkohol

2018-09-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vi vill driva en festlokal på landet men är osäkra på hur lagen ser ut kring alkoholservering. Vi kommer att starta aktieföretag och hyra ut till privatpersoner och företag som har fester och som i sin tur serverar alkohol. Vad säger lagen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln för servering av alkohol hittar vi i 8 kap. 1 § 1 st. alkohollagen (2010:1622) där det framgår att det krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Det finns en del undantag från denna regel, exempelvis i 8 kap. 1 a § alkohollagen, men det gäller bara om serveringen av alkohol avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, utan vinstintresse och äger rum där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Om era avsikter är att hyra ut för helt privata arrangemang där alkoholen inte serveras i kommersiellt syfte, dvs. att det inte kostar mer för deltagarna att köpa alkoholen än kostnaden för inköp av dryckerna, samt att det är till ett i förväg bestämt antal deltagare, så behövs det inget serveringstillstånd. Syftet med denna reglering är att förhindra uppkomsten av s.k. svartklubbar. Alltså måste ni veta hur företagen tänkt hålla festerna och framför allt om det görs i ickekommersiellt syfte. Men om de inte uppfyller kraven för undantagen, så behöver de serveringstillstånd.

Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (454)
2019-08-17 F.d. sambo vägrar ändra sin folkbokföringsadress efter flytt - vad göra?
2019-08-17 Finns det möjlighet att snabba på handläggningstiden?
2019-08-09 Definitionen av "servering" i alkohollagen
2019-07-19 Upphör LVU vid 18 års ålder?

Alla besvarade frågor (72058)