Separera från sambo - hur ska vi dela upp vid bostadsrätten, när ena sambon betalade mer?

FRÅGA
Hej! Jag ska separera fran min sambo. Vi har kopt en bostadsratt tillsammans, men min partner la in 5ggr sa mycket kapital som jag vid kopet. Sedan dess har vi delat lika pa amortering, rantor och renovering. Hur ska vi dela vid den kommande forsaljningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om sambos rättigheter regleras av bestämmelserna i Sambolagen (SamboL).

Vad omfattas av en bodelning mellan sambor?

Vid en sambos bortgång, kan det bli aktuellt att göra en bodelning enligt Sambolagen. Det är dock inte obligatoriskt för sambos att bodela, men om någon sambo begär det, ska en bodelning ske, 8 § SamboL. I en eventuell bodelning mellan sambos, ingår endast begränsad egendom, så kallad "samboegendom", 3 § och 8 § SamboL. Sambolagen kan då ge dig rätt att överta egendom till ett värde av hälften av samboegendomen genom bodelning. Samboegendom är endast gemensam bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har införskaffats för gemensam användning, alltså i ert fall bostadsrätten. Sambor får även inför en omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet, avtala om den kommande bodelningen eller annat som har samband med denna. Avtalet ska upprättas som en handling och då undertecknas av er båda, se 10 § SamboL.

Efter att skulder har täcks, läggs samboegendomen samman och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL. Skulle en hälftendelning av samboegendomen leda till ett oskäligt resultat med hänsyn till samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden, såsom insatser till den gemensamma ekonomin, samt omständigheter i övrigt kan bodelningen istället göras så att sambon med störst behållning får behålla mer av sin egendom, 15 § SamboL.

Sammanfattningsvis, så alltså utgångspunkten att ni ska dela hälften på samboegendomen, alltså även värdet av bostadsrätten. Men skulle en hälftendelning leda till ett oskäligt resultat, finns ett undantag i 15 § SamboL. Ni kan även välja att avtala om hur bodelningen ska gå till, om ni båda är överens.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82781)