Separationsrätt vid utmätning

Hejsan.

Kronofogden har gjort en utmätning på min bil som stod parkerad hos min bror, då han har med dom att göra men inte jag.

Min bror har även tagit kopia på mitt kvitto som bevis att det inte är hans bil, då också bilen står registrerad på mig som ägare... Men även då hävdar dom att dom har rätt att ta min bil. Hur är det möjligt? Hur kan jag strida och bevisa detta mer, än det som gjorts?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utsökningsbalken
Utsökningsbalken reglerar verkställighet i form av utmätning (1 kap. 1 § utsökningsbalken). Lös egendom får utmätas om gäldenären har egendomen i sin besittning och det ej framgår att egendomen tillhör någon annan. Bilen presumeras alltså tillhöra din bror eftersom han vid utmätningstillfället hade bilen i sin besittning. Det ska räcka att, med hjälp av bevis, visa att du är bilens riktiga ägare. Uppvisande av kvitto samt det faktum att du står som ägare i fordonsregistret borde räcka för att din bil inte ska bli föremål för utmätning (4 kap. 17 och 18 § UB).

Om bilen mot förmodan ändå blivit föremål för utmätning trots att du eller din bror uppvisat kvitto, ska Kronofogdemyndigheten, om skäl finns, förelägga dig att inom en månad från det att föreläggandet delgavs dig, väcka talan i saken mot sökanden och din bror (4 kap. 20 § UB). Det framgår av rättsfallet NJA 1983 s.410 från Högsta Domstolen att det bör krävas sannolika skäl för tredje mannens äganderättsanspråk för att Kronofogdemyndigheten vid utmätningen av den lösa egendomen ska vara skyldig att förelägga tredje man att väcka talan enligt lagrummet. Det räcker alltså att du som tredje man framför sannolika skäl för att bilen tillhör dig.

För det fall bilen redan har sålts, gäller ovanstående om din rätt till betalning motsvarande bilens värde istället (4 kap. 21 § UB).

Slutsats
Hör av dig till Kronofogdemyndigheten och påtala att du är bilens riktiga ägare samt att du har bevis för ditt påstående. Då ska de utreda saken närmare och om skäl finns, förelägga dig att inom en månad väcka talan rörande saken.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Jonna AnderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo