Separationsrätt vid utmätning

2019-09-21 i Utmätning
FRÅGA
Hejsan. Kronofogden har gjort en utmätning på min bil som stod parkerad hos min bror, då han har med dom att göra men inte jag.Min bror har även tagit kopia på mitt kvitto som bevis att det inte är hans bil, då också bilen står registrerad på mig som ägare... Men även då hävdar dom att dom har rätt att ta min bil. Hur är det möjligt? Hur kan jag strida och bevisa detta mer, än det som gjorts?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utsökningsbalken
Utsökningsbalken reglerar verkställighet i form av utmätning (1 kap. 1 § utsökningsbalken). Lös egendom får utmätas om gäldenären har egendomen i sin besittning och det ej framgår att egendomen tillhör någon annan. Bilen presumeras alltså tillhöra din bror eftersom han vid utmätningstillfället hade bilen i sin besittning. Det ska räcka att, med hjälp av bevis, visa att du är bilens riktiga ägare. Uppvisande av kvitto samt det faktum att du står som ägare i fordonsregistret borde räcka för att din bil inte ska bli föremål för utmätning (4 kap. 17 och 18 § UB).

Om bilen mot förmodan ändå blivit föremål för utmätning trots att du eller din bror uppvisat kvitto, ska Kronofogdemyndigheten förelägga dig att inom en månad från det att föreläggandet delgavs dig, väcka talan i saken mot sökanden och din bror. Vad det gäller beviskravet räcker det att du som tredjeman gör det sannolikt att bilen tillhör dig (4 kap. 20 § UB).

För det fall bilen redan har sålts, gäller ovanstående om din rätt till betalning motsvarande bilens värde istället (4 kap. 21 § UB).

Slutsats
Hör av dig till Kronofogdemyndigheten och påtala att du är bilens riktiga ägare samt att du har bevis för ditt påstående. Då ska de utreda saken närmare och om skäl finns, förelägga dig att inom en månad väcka talan rörande saken.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är annars välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Jonna Anderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
HallåAB2 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-21 17:20
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (398)
2019-10-15 Utmätning av sparpengar
2019-10-07 Kan Kronofogden utmäta vår bil vi använder i familjen?
2019-09-30 Hindra att gåva mäts ut genom överlåtelseförbud
2019-09-22 Får Kronofogden utmäta en fastighet om annan utmätningsbar egendom finns att tillgå?

Alla besvarade frågor (73774)