Separation och arv i samboförhållande

FRÅGA
Hej, Vi är sambos och min sambo har ett barn sedan tidigare förhållande. Vi har gemensamt bolån där jag står på 1/10 och han 9/10 (ägardelar) Däremot står vi på 50/50 på lånet och i och med att vi är sambos så bör sambolagen gälla om vi separerar som gör att vi får 50/50 av lägenheten. Visst stämmer det? Ytterligare en fråga är om någon av oss dör. Vad händer då? Jag gissar att han ärver mig helt men vad händer om det är tvärtom. Ärver hans barn då 9/10 samt att jag får ta över hans lån?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om man som sambor inte avtalat om något annat gäller sambolagen (SamboL) (se här). När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen delas lika om någon av parterna begär det enligt 8 § SamboL. Samboegendomen består av sambornas gemensamma bostad och bohag om dessa har förvärvats för gemensamt bruk enligt 3 § SamboL (finns vissa undantag i 4 och 9 §§ SamboL, till exempel sådant som den ena sambon fått i gåva med villkor att det ska vara enskild egendom). Du och din sambo ska bara dela på sambogendomen, däribland lägenheten då jag uppfattar att ni köpt den tillsammans (för gemensamt bruk). Först räknar man ut era vardera andelar i samboegendomen, dessa kan ju vara olika om man köpt olika mycket saker till bohaget. När man beräknar andelarna räknar man av så mycket så att det täcker sambornas skulder som är att hänföra till samboegendomen. Detta innebär i ert fall att din sambo har ett större skuldbelopp att "täcka" eftersom att han står på en större del av lånet. Det värde som finns kvar efter skuldtäckningen ska delas lika mellan er. Med ledning av andelarna som räknats ut ska egendomen sedan fördelas mellan er på lotter. Detta innebär att den ena sambon kan behöva lämna egendom till den andra sambon för att sambon ska få den andel som hen har rätt till. Det är alltså inte säkert att lägenheten delas 50/50. Dessutom är det så att den sambon som bäst behöver bostaden har rätt att få behålla bostaden mot avräkning på sin lott och kanske då lämna annan egendom till den andra sambon. Att din sambo har barn kan vara ett skäl till att han bäst behöver bostaden. Ni kan självklart reglerar detta i ett samboavtal om ni inte vill att dambolagens regler ska gälla.

När det gäller i fall någon av er skulle dö så ärver inte sambor varandra. För att sambor ska ärva varandra måste de skriva ett testamente. Din sambos barn kommer att ärva allt av honom enligt 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) (se här). Skulle det vara så att du dör ärver dina föräldrar enligt 2 kap 2 § ÄB (uppfattar det som att du inte har barn) eller syskon om föräldrarna inte skulle vara i livet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86580)