Separation i samboförhållande. Ingår villan och fritidshuset i bodelningen?

Separationen gäller sambo.

Kan jag köpa villa eller fritidshus ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag gör tolkningen att din fråga gäller separation i ett samboförhållande. Du undrar om du kan köpa villa eller fritidshus. Jag tolkar det som att du undrar ifall villan och fritidshuset ska ingå i bodelningen om samboförhållandet upphör.

För att svara på din fråga kommer jag att gå igenom lagens definition av sambo, och vad som är samboegendom respektive enskild egendom. Därefter kommer jag att gå igenom samboavtal samt bodelning då ett samboförhållande upphör. Sedan kommer jag att gå igenom rätt till övertagande av bostad i vissa fall, samt vad som blir aktuellt i din situation. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Lagens definition av sambo

Sambolagens definition av sambo är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se Sambolagen 1 § (här). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om någon av samborna dör, eller om samborna flyttar isär, se Sambolagen 2 § (här).

Samboegendom

Samboegendom består av gemensam bostad och gemensamt bohag som har anskaffats för gemensam användning, se Sambolagen 3 § (här). Definitionen av sambors gemensamma bostad framgår av Sambolagen 5 § (här).

Bohag innebär möbler och liknande som används i hemmet, se Sambolagen 6 § (här). Egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål räknas inte till det gemensamma bostaden eller det gemensamma bohaget, se Sambolagen 7 § (här). Det innebär att t.ex. fritidshus eller sportutrustning som används på fritiden inte ingår i samboegendomen.

Enskild egendom

Viktigt att påpeka är att egendom som är någon av sambornas enskilda egendom, på grund av gåva, testamente eller arv inte är samboegendom. Egendom som trätt istället för enskild egendom omfattas också. Detta framgår av Sambolagen 4 § (här).

Samboavtal

Det är också viktigt att påpeka att sambor eller blivande sambor kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen eller att bodelning inte ska ske (samboavtal), se Sambolagen 9 § (här).

Bodelning

När ett samboförhållande upphör pga separation eller pga den ena sambons död, ska bodelning ske om samborna eller någon av dem begär det, se Sambolagen 8 § (här). Det som ingår i bodelningen är samboegendomen.

Rätt till övertagande av bostad i vissa fall

Innehar den ena sambon den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och utgör egendomen inte samboegendom, har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt, se Sambolagen 22 § (här). (Vanligen äger man en villa, men den kan givetvis vara en bostadsrätt alternativt att man hyr den, så jag tyckte det var bäst att nämna detta.)

Vad som gäller i ditt fall

Sommarstugan utgår jag ifrån är fritidshus, och den ingår i så fall inte i bodelningen. (Dock är det givetvis möjligt att båda samborna kan vara ägare, och ha samäganderätt av ett fritidshus.)

Angående villan: har den köpts gemensamt för gemensam användning är den samboegendom och ska ingå i bodelningen. Det framgår inte av din fråga ifall villan är någon av sambornas enskilda egendom, eller huruvida det finns samboavtal med i bilden, eller om det kan bli aktuellt med övertagande av bostad.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor eller funderar på att skriva samboavtal kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning